commentaar

Elk voordeel heeft zijn nadeel

LTO Glaskracht Nederland maakt zich zorgen over de financiering van glastuinbouwbedrijven. De zorgen zijn terecht. Veel ondernemers staat het water aan de lippen.

Exacte cijfers over kredietwaardigheid van bedrijven zijn er niet. Evenmin geven cijfers over faillissementen een betrouwbare indruk. Het is een publiek geheim dat toeleveranciers, afnemers en handel bedrijven in de benen houden.

’s Lands grootste financier in de agrarische sector is strenger geworden. Maar de bank zit niet dicht, benadrukte Ruud Huirne, Rabo’s directeur Food & Agri in 2013. Recente cijfers bevestigen dit: Rabobank Nederland had in 2013 3.252 miljoen euro in glasgroente uitstaan, ongeveer gelijk aan 2012. In de glasbloemen was er zelfs een lichte stijging. In totaal is in de glastuinbouw in 2013 voor 500 miljoen aan nieuwe kredieten verleend.

De bank wil dus wel, maar onder striktere voorwaarden. Het moderne bedrijf vraagt om ondernemers met nieuwe competenties. Hard werken alleen is niet voldoende meer. De centen worden ook meer niet alleen op het bedrijf verdiend. Samenwerken is het credo. En ja, daar schort het soms aan in de tuinbouw. Er heerst nog steeds veel verdeeldheid, concludeert Huirne. “De tuinbouw is de grootste concurrent van zichzelf.”

Uit een onderzoek van Flynth in opdracht van LTO Glaskracht Nederland blijkt dat de glastuinders behoefte hebben aan handvatten. Het accountantskantoor maakte van vijftien bedrijven een analyse van de financieringsstructuur. Een knelpunt is uitbreiding van extra krediet in de vorm van uitstel van aflossingen en/of extra rekening-courantkrediet. Nieuwe financieringen stuiten veelal op solva­biliteitseisen. Overigens zijn ook overheidssubsidies niet altijd bereikbaar.

LTO wil met de banken, overheid en adviseurs zoeken naar oplossingen en vernieuwende ideeën. Crowdfunding is zo’n nieuw concept. In deze uitgave besteden wij hier aandacht aan. Maar let op de kleine lettertjes. Zo kleven aan erfpacht- en sale-and-leaseback-constructies gevaren voor de toekomst. De recente ophef over renteswaps maakt nog eens pijnlijk duidelijk dat elk voordeel ook zijn nadeel heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.