teeltgeluid

'Met dat mooie weer was het lekker knallen'

"De dief is wat achterop geraakt bij de hoofdstengel door de hoge etmalen die we steeds gedraaid hebben. Maar met Merlice trekt dat wel weer bij want het is een super uniform ras", zegt Jasper Oussoren in Zevenhuizen.

De onbelichte teelt heeft hij eind december geplant en in week 5, op de tweede tros, heeft hij al een extra dief aangehouden waardoor er 3,4 stengels per vierkante meter kwamen te staan. "Het was toen best donker weer en achteraf hebben we misschien iets te hard gestookt. Maar we hebben er bewust voor gekozen om veel snelheid in het gewas te houden want met Merlice bestaat het gevaar dat het zich veel te vol laadt."

Veel werk

Deze week is hij begonnen met oogsten van de eerste tros. Die is als enige op 4 gesnoeid. "Hij is wat wankleurig omdat hij is aangelegd in een vegetatieve fase, maar als we hem wat later oogsten zie je er weinig meer van." Het gemiddeld vruchtgewicht is ongeveer 150 gram en eind vorige week was de plantbelasting 100 vruchten per vierkante meter. Boven iedere tros haalt hij een blaadje weg zodat het licht dieper doordringt in het gewas en voor een generatieve sturing zorgt. Na week 11 heeft hij voor het laatst de trossen op de hoofdstengel gebeugeld en in week 12 alleen nog selectief op de dief. Daar bloeit nu de vijfde en zesde tros. Het gewas is nu twee keer een halve slag gezakt. Daarbij wordt geprobeerd dief en hoofdstengel weer wat gelijker te krijgen.
Tot nu toe had Oussoren veel blad laten hangen, maar nu het oogsten is begonnen gaan er in een keer 3 of 4 bladeren af en gaat hij voortaan iedere week rond. "We hebben er best veel mensen bijgehaald, want er is volop werk, zoals bij het weghalen van een blaadje tijdens het draaien en dieven."

Pot zacht houden

Met de gezondheid van het gewas zit het nog wel goed. "Het is preigroen en ik heb nog helemaal geen overmatige wortelgroei gezien.  Andere jaren begon je dat in deze tijd wel te zien." Zodra hij het ziet gaat Oussoren Profunda-korrels van Koppert op de pot strooien. "De ec wordt bovenin de pot dan zo hoog dat de wortels wegbranden en de pot zachter blijft. Het water stroomt dan niet over de pot heen. Het is symptoombestrijding maar het kost zo in ieder geval geen productie door gebrek aan water. Grove trostomaten zijn ook niet gevoelig voor scheuren door te hoge worteldruk." Ook aan plagen ziet hij nog weinig. Alle Macrolophus  is uitgezet en wordt bijgevoerd en om de week worden er Encarsiakaartjes opgehangen.

Ketel vaak aan

Deze week haalt hij een etmaaltemperatuur van gemiddeld 19,6, een halve graad meer dan vorige week, maar een halve graad minder dan in week 11. "Met dat mooie weer was het lekker knallen." De dagtemperatuur staat ingesteld op 22 graden plus 2 graden lichtverhoging. Bij mooi weer wordt het in de middag 26 graden.  Om 17 uur zakt de kastemperatuur naar 13,5 graden en om 23 uur wordt opgestookt naar 17 graden (om 4 uur) plus 1 graad op lichtsom. Na een ochtenddip van 16,5 graden bouwt hij tussen 8.30 en 11.30 de dagtemperatuur weer op.
Voor de CO2-voorziening staan de ketels vaak aan. "Als de belichting uit gaat zetten we ook de wkk uit. De ketels kunnen maximaal 95 kilo CO2 per hectare per uur produceren. We halen dan meestal een concentratie van 800 ppm en bij mooi weer 650 ppm.

Merlice vreet veel

De watergift start om 9.15 uur of als de eerste 40 Joule daglicht is bereikt. In de ochtend wordt bij iedere 100 joule een beurt van 250 millimeter per pot gegeven, in de middag is de beurt 210 milliliter groot. Om 16 uur stopt het watergeven.  De mat-ec is 4,5 en er wordt 3,3 ec gedruppeld. "De pH is hoog, daar doe je weinig aan als het zo hard groeit. We geven wel wat ammoniumnitraat extra en veel kalium. Merlice vreet sowieso veel, maar vooral veel kalium."

Of registreer je om te kunnen reageren.