commentaar

Wkk verdient eerherstel

Het was dé teleurstelling van het Energieakkoord van de Sociaal-Economische Raad in september vorig jaar: afspraken over de warmte-kracht-koppeling (wkk) ontbraken.

In de glastuinbouw staat een efficiënte elektriciteitsopwekking en -levering aan het net op de tocht, concludeerde LTO Glaskracht Nederland terecht.

De teleurstelling stond wat in de schaduw van de opluchting over andere afspraken. De belangrijkste energieregelingen voor de land- en tuinbouw, zoals EIA, IRE, Vamil en MIA, blijven bestaan, al worden deze soberder voortgezet. In het Energieakkoord krijgen aardwarmte en het programma Kas als Energiebron een extra stimulans.

De glastuinbouw kan ook wel leven met de extra opgave in energiebesparing. Bovenop de bestaande besparingsdoelstelling moet de sector tot 2020 
11 petajoule extra besparen. Daarmee wordt 0,6 megaton CO2-uitstoot voorkomen. Dit sluit aan op de ambitie die de sector in 2008 heeft vastgelegd in het convenant ‘Schone en zuinige agrosectoren’.

Is de wkk daarmee afgeschreven? Nee. Maar het rendabel exploiteren ervan is een stuk lastiger geworden, tekende Groenten & Fruit op het symposium Energy 4 Tomorrow op. Als de gasmotor is versleten, is het niet vanzelfsprekend om te investeren in een nieuwe. Een revisie om de levensduur te verlengen kan gunstig zijn. Kan, want houd er rekening mee dat per 2017 de emissie-eisen strenger zijn. De vraag is of het oude, opgepimpte motortje dit straks ook aankan.

De huidige zware subsidies voor zon- en windenergie veroorzaken zware concurrentie voor de wkk op de elektriciteitsmarkt. Maar straks slaat elk wolkje aan de hemel of elk standvastig drukgebied een gat in de stroomvoorziening. Dan gloort er weer enig licht aan de horizon voor de wkk. Die vormt een heel goede, onmisbare en duurzame back-up als het aandeel zon- en windenergie stijgt.

De wkk sneuvelde in de SER-commissie in de discussie over marktwerking en subsidie. Ondanks het mooie akkoord is het zaak de technologie op de agenda te houden. De wkk verdient eerherstel.

Of registreer je om te kunnen reageren.