teeltgeluid

'Swirskii uitstrooien bij voorjaarsweertje'

Bij Zwingrow in Honselersdijk en Naaldwijk is tussen 26 november en 5 december het oranje paprikaras DSP 7054 geplant, in drie opeenvolgende plantingen om arbeid en de eerste productaanvoer te spreiden.

Dankzij het mooie weer in december en januari zit het eerste zetsel er vroeger aan dan andere jaren. Dat wil nog niet zeggen dat alles vanzelf ging. Bart van der Valk: "Er waren wel de nodige aandachtspunten. Zo was het in week 4 donker en ging het moeizaam. Onze ervaring is wel dat je met drie zaaidata net iets scherper bent om in te spelen op zulke veranderingen." Met de verschillende plantstadia wordt de ontwikkeling en reactie van het gewas namelijk steeds heel goed gevolgd.

Schermen is handwerk

Tijdens het donkere weer liet hij de voornacht van 17 of 17,5 graden Celsius zakken naar 16 graden, zodat de bloemen lang genoeg open bleven staan voor voldoende zetting. Zeker bij de laatste zaaidata waar de zetting er net in zat, moest een dreigende abortie onder de donkere weersomstandigheden voorkomen worden.

"Bij de vroege zaaidatum zijn we daarentegen de plant alweer vegetatief aan het sturen. De energie vraag van de jonge vruchten is hier zo groot dat dit de groei kan belemmeren. Een rustig en vlak stookschema werkt voor de groei het best."

Het schermdoek (boven het vaste AC folie dat op de gewasdraden ligt) gaat daarom overdag ook altijd een paar uurtjes open om zonlicht te pakken. "Dit is helaas echt handwerk. Vaak valt niet te voorspellen wanneer het moment van de dag is om het scherm te openen." De dagtemperatuur wordt niet al te lang doorgetrokken. "Want wat er niet aan energie in zit, moet je er ook niet uit stoken." Om 16.15 uur gaat de temperatuur naar de voornacht toe.

Actiever telen bij jongste gewas

Het jongste gewas mag bij lekker weer overdag iets actiever zijn dan bij de eerdere planting. "De planten staan net iets sterker, doordat ze hun vruchten minder voelen. Dan mag je de temperatuur iets meer doortrekken."

Er wordt halverwege week 5 eerst 19,5 graden Celsius en dan tot 20,5 graden als dagtemperatuur aangehouden, met een lichtverhoging van een graad. De voornacht van 16 graden gaat vanaf 22.00 uur naar 17, 5 graden.

Op de vestiging met de vroegste plantdatum is overdag 20 graden ingesteld. De voornacht van 18 graden wordt na 23.00 uur opgetrokken naar een nachttemperatuur van 18,5 graden, om vervolgens anderhalf uur voor zon op weer op dagtemperatuur te zijn.

Uitstrooiien swirskii

In de laatste week van 2013 is de laatste bespuiting uitgevoerd om de teelt schoon te beginnen. Nu komt de tijd er weer aan om met de biologie te gaan werken. Als eerste zal gestart worden met swirskii. Daarbij worden niet de vaak gebruikelijke zakjes opgehangen.

"Wij strooien ze uit, als plantintroductie. Dat geeft ons een beter gevoel. Ze zijn dan direct terug te vinden." De roofmijten hoeven dan niet zo ver te lopen voordat ze op de plek komen waar ze actief kunnen zijn.

Er wordt bewust gewacht tot week 7 of 8 met inzetten van swirskii. "Het moet wel eerst 'voorjaarsweertje' zijn. Ondanks het klimaat in de kas, moeten ze voldoende licht hebben om actief te kunnen zijn."

Later in de tijd zal geleidelijk de rest van de natuurlijke vijanden geïntroduceerd worden, zoals degenerans, Orius en Macrolophus. Phytoseiulus volgt pas als er spint waargenomen wordt.

Tijd voor onderhoud

De hoeveelheid gewasarbeid is gering. "Dit is de rustigste tijd van het jaar. Alleen wat toppen en draaien. Het vruchtdunnen is eind van de week (week 5) klaar. Dus tijd voor alle reparatie- en onderhoudswerk. Alles klaar maken voordat we gaan oogsten. Van oogstcontainer naar elektro kar tot en met de sorteermachine alle onderdelen worden gereinigd en gesmeerd en waar nodig  vervangen. Daar heb je het hele jaar plezier van."

Of registreer je om te kunnen reageren.