commentaar

2 reacties

‘Hopen op minder productie elders’

ABN Amro is helder in de analyse: “De Russische boycot wordt nu aangehaald als de druppel die de spreekwoordelijke emmer doet overstromen, maar de kern van het probleem zit veel dieper.”

Een hard oordeel, maar niemand in de sector zal het ontkennen. De bank zet in de Branche-update – glasgroenten een aantal feiten op een rij. 2014 kent drie prima kwartalen. De export van tomaat, komkommer en paprika steeg in die eerste negen maanden met ruim 9 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Het gunstige weer zorgt voor een vroege en hoge productie. Duitsland (+5 procent) en Rusland (+40 procent) nemen gretig af.

Er zit echter een keerzijde aan dit succes: de Duitse retailketens, denk aan Aldi en Lidl, zijn prijskopers. De prijs keldert bij dit overaanbod naar een dieptepunt. Daar aangeland, kondigt Rusland op 6 augustus een importboycot af. Weg groeimarkt. Gelukkig voorkomt het sombere weer, en daarmee gepaard gaande lagere productie, een verdere verslechtering. Vaststaat dat de boycot nog wel even prijsdrukkend werkt, ook in 2015. “Het is hopen”, zo staat in de branche-update, “op minder productie elders in Europa, om geen verdere verslechtering van de opbrengstprijzen te krijgen.” Het is eigenlijk triest dat de specialisten hier ‘minder productie elders’ moeten opschrijven. In eigen land gebeurt het kennelijk niet.

Die conclusie trekt ook Groenten&Fruit in deze uitgave. De crisis in de glastuinbouw heeft nauwelijks effect op het teeltareaal, alle berichten over faillissementen, beëindiging en verkoop ten spijt. Vrijwel al deze bedrijven komen weer vol te staan, met volgens betrokkenen voor 90 procent met dezelfde teelten. De koers op louter kostprijs is een harde, met veel afvallers. Rabobank heeft zich hierover al vaker kritisch uitgelaten. ABN Amro omschrijft het als volgt: “Er kan maar één bedrijf de laagste kostprijs hebben en een kleine groep kan volgen. Het overgrote gedeelte kan dus niet mee en zal op een andere manier moeten proberen om zich niet uit de markt te laten prijzen.”

McKinsey werkt op dit moment aan een strategieplan voor de glasgroenten. Voor 2015 is een weerextremiteit de beste optie, maar voor de verdere toekomst zal de glassector toch echt iets anders moeten bedenken.

Laatste reacties

  • P Verschuren

    Voedselprijzen hebben nu al decennia lang gezorgd voor een drukkend effect op de inflatie in een tijd dat hoge inflatie een probleem was voor de stabiliteit van de economie. Nu is lage inflatie het probleem wat de economische stabiliteit bedreigd. De overheid moet nu maatregelen nemen (of liever gezegd stopzetten) die de lage voedselprijzen aan de productiekant hebben gestimuleerd. Dit geeft de producenten eindelijk loon naar werken en komt de economie ten goede.

  • P. Roelofs

    Dat gaat niet werken, of wat stel je voor? Hogere brandstofprijzen, grond extra belasten, vreemde arbeid duurder maken?
    Kleine marges zijn geen gevolg van een lage kostprijs, maar van een groot aanbod en van een markt met veel aanbieders en weinig afnemers. De land- en tuinbouwsector wordt - net als de rest van de maatschappij - alleen maar individualistischer waarbij velen denken zo groot te zijn dat ze iets voorstellen op de markt. Dat dit niet zo is blijkt wel als je bedenkt wat er gebeurt als je helemaal stopt met leveren: helemaal niets. Het enige wat kan werken is samenwerking; in mijn ogen is een nieuwe generatie coöperaties nodig om - net als 80 jaar geleden - tegenwicht te bieden aan de macht van de afnemers die hun krachten wel hebben gebundeld. Dan nog is het lastig want we hebben het over een wereldmarkt. Daarom zal die krachtenbundeling ook verder moeten gaan dan alleen een regio of land.

Of registreer je om te kunnen reageren.