commentaar

Varkenscyclus in tomatenteelt

De aandacht is nog volop bij de productie. De kas staat vol. Het gewas doet het uitstekend. De weekproducties komen tot 4 kilo per vierkante meter. Prima toch?

Op de prijs na dan! Het tomatenseizoen verloopt dramatisch. Het aanbod is enorm. Sinds eind mei ligt de uitbetaalprijs al onder de kostprijs. Half augustus bereikt de klokprijs van grove trostomaten bij The Greenery een dieptepunt van 8 cent per kilo. Bij Zon fruit & vegetables zakken de prijzen weg. Verwoede pogingen van BelOrta om de prijs op te krikken, mislukken. De inspanningen van Flandria om de overvoerde markt te reguleren missen eveneens hun effect omdat Nederland niet meedoet, zelfs onder de Belgische ophoudprijs verkoopt.

Het areaal bedraagt dit jaar ruim 1.750 hectare. De verwachting is dat de oppervlakte in 2014 boven de 1.800 stijgt, de grootste in 25 jaar. Volgens de eerste geluiden treedt een lichte verschuiving op naar belichte teelten en het areaal herfstteelt krimpt.
In dit decor van overaanbod moet de tuinder al over het muurtje naar 2014 kijken. Voor welk product moet ik kiezen? Toch de grove trostomaat, de fijne tros, de kleine cocktail of de cherry? Wordt het opnieuw bulkproductie – kilo’s tegen een zo laag mogelijke kostprijs – of de specialties? De zaadbedrijven houden nu demodagen waar de teler het gewas kan bekijken. In deze Groenten & Fruit geven wij u een overzicht van rassen per segment.

Het gevaar van een ‘varkenscyclus’ in de tomatenteelt dringt zich op. Een markt die er dit jaar positief uitspringt, zoals de specialties, kan veel telers trekken.

Een groter areaal betekent een groter aanbod. De markt kan die extra kilo’s niet aan. Het resultaat laat zich raden: de prijs gaat onderuit. Het economisch verschijnsel is niet voorbehouden aan de varkenshouderij alleen.

Het is een dilemma van de teler. Garanties krijgt hij nergens, van niemand. Deskundigheid gaat veelal niet verder dan koffiedik. De teler moet het segment pakken waarin híj gelooft, waar hij affiniteit mee heeft. En dan heeft hij uit de rassenlijst nog volop te kiezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.