5 reacties

De kassenstalling

Pieternel Bouwman - van Velden
In de scheepvaart is het niet ongewoon schepen voor kortere of langere tijd op te leggen als de markt ongunstig is.

Bij kassen gaat dat moelijker, maar de laatste weken valt de term ‘stallingsconstructie’ steeds vaker. Wie neemt daarin het voortouw?

Een kas tijdelijk uit productie nemen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als er geen gewas groeit moet er toch onderhoud plaats vinden en blijft het nodig de kas warm te houden. Gebeurt dat niet, dan holt de modernste kas hard achteruit of nog erger. Wat rederijen doen, tijdelijk schepen uit de vaart nemen ofwel opleggen, is niet eenvoudig te vertalen naar de tuinbouw. Het zou wel een middel zijn om aan tijdelijke productiebeperking te doen.

Waardedaling
Tuinbouwvoorman Nico van Ruiten van LTO-Glaskracht, liet de afgelopen weken al meermalen in de pers vallen dat hij met de overheid aan tafel wil om nieuwe constructies te bedenken die de tuinbouw door de crisis trekken. Een regeling om oud glas af te breken bijvoorbeeld of eentje die ondernemers een kans geeft te stoppen. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat het veilen van kassen wat hem betreft een wassen neus is geweest.

Directievoorzitter Fred van Heyningen van Rabobank Westland wil er niet aan dat het veilen van bedrijven niet werkt. Wel heeft hij zorgen over de op de loer liggende waardedaling van onroerend goed en overdenkt serieus om in eigen beheer kassen te slopen of te stallen, al dan niet voorzien van een door de crisis murw geworden ondernemer als oppas. Van overheidsmaatregelen heeft hij geen al te hoge verwachtingen.

Het is duidelijk; beide mannen zijn somber gestemd over de vooruitzichten voor het nieuwe seizoen. Het gaat dit jaar menens worden en er zijn maatregelen nodig. Lang is gestreden over de omvang van het ideale glastuinbouwareaal in Nederland, maar inmiddels is inkrimping bespreekbaar. De bankman bewaakt daarbij de waarde van het onroerend goed, de LTO-man heeft zorgen om mensen.

Eén verhaal
Niet lang geleden klopten banken, Frugi Venta, DPA en LTO aan voor hulp bij minister Verburg. Zij stuurde hen naar huis met de opdracht om samen één verhaal te schrijven en dan nog maar eens op de koffie te komen. Dat verhaal is er nooit gekomen, terwijl er een opening lag. Toch een beetje raar, vindt u niet?

Laatste reacties

 • no-profile-image

  hans de groentechef

  De waarde daling is niet alleen van toepassing op de glastuinbouw maar op het gehele onroerend goed gebeuren, van woonhuizen tot bedrijfspanden, van kantoren tot appartementen. Dit is bij eenieder bekend. Leegstand is op dit moment een gigantisch probleem en leidt tot enorme afschrijvingen en verliezen binnen alle sectoren en geledingen, dus niet alleen in de glastuinbouw. Rabobank zal ook dit jaar weer 1 miljard moeten gaan afschrijven is mijn verwachting op de post glastuinbouw, de verkoop en opbrengsten via online veilingen zullen slechts een pleistertje zijn op de grote diepe wond. Zelfs panden van het ministerie staan leeg, binnenkort wellicht Nedcar Born, ga zo maar door. Het is de tijd waarin we leven, het geld is op, wederom niks nieuws. Saneringen, koude of warme, hoe je het beestje ook mag gaan noemen, voor 2 jaar terug is er al weer zo’n subsidie potje geweest van max. 3 miljoen euro. En dit was niet snel vergeven omdat de criteria waaraan voldoen moest worden te belachelijk voor woorden zijn. Er werden eisen gesteld aan oppervlakte, aan bestrating en andere bedrijfsopstanden. Dit zgn. warme saneren was alles behalve verwarmend. De animo was dan ook niet hoog, enkel voor accountants was deze regeling interessant, die in naam van opdrachtgevers het een en ander mochten uitpluizen.
  Vooruitzicht: het blijft modderen en er komt geen geld, en met 3 miljoen ga je het niet reden, wordt pas interessant wanneer er minder strenge criteria komen, het potje vergroot wordt naar minimaal 45 miljoen in combinatie met een stop op uitbreiding van glasareaal. Laat tuinders die willen groeien dan bieden via het online verkoopsysteem van de Rabo bank, waarom steeds deze kritiek hierop met inzet oneerlijke concurrentie ? We hebben toch constant met oneerlijke concurrentie te maken, ga uit van je eigen kracht en vooral bezin voordat je begin !.

 • no-profile-image

  De Erp B.V.

  Beste mensen,
  Het is algemeen bekend,dat we met een groot probleem zijn opgezadeld,en men kan iedereen de schuld geven, maar daar kom je niet verder mee.
  Er moeten koppen met spijkers geslagenworden anders gaat het niet en kom je niet uit dit grote probleem.
  We hebben nou op dit moment niet alleen in de tuinbouw met dit probleem te maken ,maar de hele economie gaat achter uit, en de waarde dalingen zijn niet zo klein.
  Als je dan leest dat de groente prijzen op dit moment nog nodig zo laag zijn geweest als nu
  En de waardedalingen van onroerendgoedmarkt sterk aan het dalen zijn,
  En deze niet zoals dikwijls wel het geval was deze meestal weer korte tijd later weer gingen stijgen, is nu totaal uitgesloten
  Daarom directeur van de Rabo-bank, ik weet nog dat je bij Geert Grootscholten in Naaldwijk hebt gewerkt ,en je kent mij ook goed, ben ook altijd lid van jullie bank geweest, en heb in het Westland ook vele goede en slechte economische tijden mee gemaakt.
  En de hard werkende Westlanders ( Nederlanders) zijn er altijd weer bovenop gekomen.
  Maar nu is de tijd anders, en terwijl ik een optimist ben, is het nu vele malen moeilijker dan in die tijd.
  Vooral door de schaalvergroting zijn er dingen veranderd
  Men wilden gaan produceren en zelf de afzet gaan doen.
  Dit heeft geleid dat vele kleine goed draaiende bedrijven gingen stoppen en door de grotere werden opgeslokt.
  Ook vanwege de milieu eisen zijn vele kleine bedrijven gestopt.
  Hierdoor zijn vele in korte tijd grote bedrijven ontstaan, die zelf de afzet van hun producten
  Gingen afzetten. Dit is naar mijn mening algemeen een goede zaak geweest.
  Ook al omdat de winst marges kleiner werden ging men de afzet zelf doen, wat als voordeel had het directe contact men de klant.
  Maar omdat de marges klein zijn is het moeilijk in deze tijd, en als er dan nog een kwestie van
  Ziektes bijkomen, zoals iedereen weet, bij de komkommer ,die er niets mee van doen had, maar voordat zoiets weer hersteld is , moeten sommige al weer hun bedrijf sluiten.
  Ook door de groot concurrentie van andere landen, wordt het steeds moeilijker , om voor onze producten een gemiddeld goede prijs te krijgen.
  Als je ziet in de supermarkten hoe daar producten te koop liggen uit landen over de hele wereld.
  Nederland is zeker een land met veel potentie
  Op het gebied van Land en Tuinbouw, maar men zal alle zeilen moeten bij zetten om de strijd vol te kunnen houden.
  Als men ziet hoe bedrijven in een andere brands moeten knokken om nog maar mee te kunnen concurreren en telkens moeten zoeken naar een ander land met nog lagere arbeidslonen.
  En zo kan ik doorgaan,en omdat ik in vele landen in de wereld ben geweest en nog kom,
  Zie ik een grote probleem, misschien niet in het produceren van de producten maar veel meer in de vermarkting van onze producten.
  Iedereen weet dat de afzet van onze producten naar Duitsland is afgenomen, en als ik dan korte geleden op TV zie dat iemand daar verteld dat als men beter de Duitse taal zou spreken dat we dan miljarden meer omzet zou
  Kunnen halen.
  Daarom zal nog veel meer hierin geïnvesteerd moeten worden.
  Waar liggen kansen in de afzet.?
  Naar mijn mening liggen die in Rusland , en
  China..
  Ik was laatst in Vietnam, en hier wordt veel rijst geteeld, en ik ontmoete daar een dame uit Brazilie, en ik vroeg aan haar wat kom je hier doen en zij vertelde mij dat ze rijst ging inkopen.
  En ik vroeg haar hebben jullie dan geen rijst?
  Het antwoordt was ja heel veel.
  Waarop ik haar vroeg waarom dan hier rijst kopen?
  Het antwoordt was hier is de kwaliteit beter, daarom kopen wie hier veel rijst.
  Daarom ben ik er vast van overtuigd dat wij op dat gebied nog voor kansen hebben, en dat daar nog veel meer aan gedaan kan worden,omdat wij goede kwaliteits producten hebben
  Hier ligt nog een grote kans weggelegd.
  Alleen zal men in Nederland als Export land,
  De concurrentie zal moeten kunnen uit houden, als exporthandel. Dat men voldoende uren zal moeten maken om de concurrentie vol te kunnen houden.
  En er worden allerlei constructie bedacht, maar er zullen toch uren gemaakt moeten worden om ons export in stand te houden en uit te breiden
  Hoe komt het dat in Nederland alle patat zaken door Turken en Chineese worden overgenomen, om dat ze meer uren willen maken, en daardoor goedkoper kunnen werken.
  Zo ook zal Vietnam in de toekomst een land
  Zijn waar je veel van zult horen, omdat deze mensen werken als Westlanders, en daarom nu al de grootste exporteur in de wereld zijn van noten, rijst , noten koffie .
  En een bijzonderheid, is de Drakenvrucht, deze groeit omhoog alleen als er een paal van ongeveer 1.50 mrt hoog is geplaatst, daar groeit deze plant ( cactus ) tegen omhoog, en geeft dan mooie rode vruchten, die verkocht worden voor 5 € export.
  Omdat het goed gaat worden ze belicht en kan meer geoogst worden
  Dit zijn teelten in de open lucht. ( geen kassen.)
  Nu het probleem met de leeg staande kassen,
  Dat is maar mijn mening redelijk duidelijk.
  Kassen leeg laten staan gaat alleen maar meer geld kosten,en is niet gunstig voor de Brands'.
  Gaat alleen meer meer geld kosten.
  Volgens mij kan men zo snel mogelijk slopen, hoe jammer ook, en moet naar mijn mening de Robo-bank hierin het voor touw nemen, als grootste geldschieter in de agrarische wereld .
  Hoe langer wachten hoe groter het problemen worden, omdat er op korte tijd geen veranderingen in de toekomst verwachting kunnen worden gezien
  Ook al omdat vele landen meer en meer aan selfsupporting gaan doen.
  Dus mijn adviies ruimen wat geruimd kan worden, niet wachten,dat is mijn advies.
  Tijden zijn veranderd en komen niet meer snel terug, we moeten al blij zijn als we de toestand van nu kunnen houden, en dan hebben wij het meestal nog veel beter dan in andere landen
  We klagen al als we iets in moeten leveren, maar als je soms ziet hoe het in andere ook EU-landen geregeld is moeten wij erg blij zijn dat we in Nederland wonen.
  Maar ik kan goed begrijpen dat als je altijd hard hebt gewerkt en alles betaald hebt voor je pensioen en dan gekort wordt is niet leuk, maar als je altijd belasting hebt betaald en E.U landen als Griekeland alles aan z'n laars heeft gelabt en nooit enige vorm van belasting heeft betaald, en wij hun nu met zaken voor € ' s moeten steunen dat is ook van de gekke.
  Maar als iets is afgesproken, moet men wel die zaken nakomen.
  Maar die verschillen in de E.U landen zijn zo groot, dat dit in de toekomst nog grote problemen zal geven.
  Maar voor Nederland, zal menzo snel mogelijk moeten sanneren wat mogelijk is en niet wachten daarmee..
  Hoe langer gewacht hoe groter het probleem, zeker kijkend naar de goede kwaliteit producten die we in Nederland produceren zoeken naar nieuwe markten voor die producten,, maar het vermarkten van de producten zijn nog grote mogelijkheden.
  Hierin kan nog veel gedaan worden.
  Nu ook die beur in Berlin , erg belangrijk.
  Vooral Russisch en Chinees contacten is in de toekomst voor Nederland van belang,met misschien ook Brazilië en India.
  Voor de afzet van onze goede kwaliteits producten.
  Vriendelijke groet, Jan Laurense • no-profile-image

  hans de groentechef

  pfff,.. dat is een hele lange reactie, Jan. Trouwens jan. Trouwens geld investeren in agrarisch onroerend goed in het buitenland zoals Afrika of Azië vergt nogal veel voorkennis, zeker in deze instabiele tijd. Er is zich veel negatieve kritiek aan het ontwikkelen m.b.t. westerse agrarische bedrijven in bijvoorbeeld Ethiopië, Kenia en zelfs Spanje en Israel. Denk aan de Engels boeren die ruim 10 jaar geleden onteigend werden in Zimbabwe zonder pardon, geen cent kregen en vogelvrij werden verklaard door betreffende overheid en dictator. Sommige Engelse bedrijven hadden een geschiedenis aldaar van meer dan 200 jaar en kregen 5 dagen om het land te verlaten. Alles valt of staat met politiek, religie en economie. Nergens is het zo stabiel als Nederland. Nu moet ik ook eerlijk zeggen, Vietnam en Azië biedt zeker veel kansen, heel veel zelfs. Maar nog meer lef.
  Ik heb eigenlijk een ander vraag aan jouw ? Ben jij afstammeling van het vroegere laurense Adviesbureau Kessel ?

 • no-profile-image

  westlander

  Ga dan een boek schrijven...........

 • no-profile-image

  Pieternel

  Westlander,

  Een boek of een visie?;-)

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.