1 reactie

Redactie GFActueel
Een deel van de bezuinigingen van LNV komt voort uit het voornemen om minder beleidrapporten te maken.

Vorige week dinsdag maakte minister Verburg haar plannen bekend voor het komende jaar. In het licht van het voornemen om te bezuinigen op het aantal departementen, was dit waarschijnlijk voor het laatst dat een LNV-minister een begroting indiende. Immers onder aanvoering van de VVD zal LNV worden samengevoegd met EZ. De begroting van LNV was welicht mede daarom sober en weinig inhoudsvol.

De minister tast flink in de buidel om het plaatsje in de top vijf van de wereld voor Nederland te kunnen behouden als het gaat om kennis en innovatie.  Echter, per saldo neemt het beschikbare budget niet toe voor de bestaande stimuleringsregelingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en kennis. Daar staat wel tegenover dat enkele fiscale regelingen overeind blijven of worden verruimd.

In de troonrede werd nadrukkelijk genoemd dat de overheid de rol op zich blijft nemen om de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn voor de ontwikkeling en inzetten van duurzame productiemethoden. EZ sluit daarbij aan door tuinders die duurzame energie produceren voorrang te willen geven op het electriciteitsnet. Ook worden de vergunningsprocedures versimpeld om grote duurzame projecten te vergemakkelijken.

Een deel van de bezuinigingen van LNV komt voort uit het voornemen om minder beleidrapporten te maken. Een voornemen waar de sector vermoedelijk nog het minst rouwig om zal zijn. Ondanks de afname van het budget van LNV met enkele tientallen miljoenen, blijft de sector enigszins buiten schot gezien de veel forsere bezuinigingen in de overige begrotingen.

Doordat de overheid blijft investeren in kennis, innovatie en duurzaamheid kan de tuinbouw haar aandeel in het bespoedigen van verder economisch herstel blijven leveren. Terecht dat LNV en EZ deze rol van de sector erkennen en niet te veel beknibbelen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Handrie Tuinder

    In het verleden is al eens vaker gebleken dat de ambtenaren van LNV mijlenver van de praktijk afstaan, laat staan dat ze weten wat in de sector aan de gang is. Dat geldt ook voor onze, naar ik niet hoop, laatste LNV-minister. Het bij de E.U. in gang zetten van het afschaffen van de kwaliteitsnormen is hier een goed voorbeeld van.
    Nederland maakt zich internationaal volkomen ongeloofwaardig c.q belachelijk, wanneer het geen ministerie voor landbouw meer heeft. Dit komt de sector niet ten goede.
    Agrariërs moeten massaal naar het komende CDA-congres gaan en daar hun wensen op tafel leggen. Nu kan het nog.

Of registreer je om te kunnen reageren.