1 reactie

‘De spreiding zit er hard op, daar werken we ook aan’

Danny Laurijssen in Meer verwacht in de loop van deze week te kunnen starten met de pluk van de eerste aardbeien in zijn najaarsteelt Elsanta. Een deel van de planten is op 6 augustus op de goten gegaan, met de bedoeling ze half december te wisselen voor verse teelten met Sonata en Clery. Deze planten worden dan volgend jaar nogmaals gebruikt, dan voor een teelt op buitenstellingen. Het andere deel van deze najaarsplanting staat sinds 12 augustus in de kas, om ze direct door te telen.
Laurijssen is dik tevreden over deze planten. "De spreiding zit er hard op, met gemiddeld 40 vruchten per plant. Dat zagen we eerder al in een proefplanting, en we zien het nu op de stellingen in een najaarsteelt met deze planten. Daar plukken we nu van."

Oplopend stikstofschema
De opkweek is ook nadrukkelijk gericht op het inbouwen van die spreiding, door direct meteen vanaf de start op het trayveld te werken aan een generatieve ontwikkeling. “De opkweek gaat nu ook weer goed. de planten staan er ogenschijnlijk ‘slecht’ bij. Net als vorig jaar trouwens. Afgaande op het beeld wat het trayveld toen gaf, meenden we belabberde planten te krijgen. Maar als je ziet hoe ze er nu bij staan…”  Buiten de Osmocote in de potgrond krijgen de planten na het stekken in eerste instantie geen gram stikstof bijbemest. In week 36 werd pas voor de eerste keer bijbemest, toen met 8 eenheden stikstof per hectare, net als in week 37. In week 38 gaat hij naar 9 eenheden, en dan gaat het verder ophoog tot begin november. "Dat geldt dus voor Elsanta. In de opkweek van Sonata geven we veel meer stikstof: vanaf het stekken tot 20 augustus hebben die planten flink wat gehad. Daarna zijn we even gestopt om de planten te laten omschakelen van vegetatief naar generatief, en nu worden ze weer volop bemest. Sonata krijgt constant 30 à 40 procent meer stikstof dan Elsanta. Voor het ras Clery geldt dat ook."

Beter uit kunnen trekken
De buitenteelt op stellingen levert twee gezichten op. Waar de eigen opgekweekte planten staan, verloopt de teelt zoals verwacht. Het deel met gekochte planten is in de woorden van Laurijssen een drama. Vanwege gewasbeschermingsperikelen in de opkweek, kwam de groei op de stellingen niet op gang, waardoor ze ook vatbaar zijn voor meeldauw. "We plukken er wel wat van, maar dat valt niet mee. We hebben overwogen om de teelt te stoppen. Dat heb ik toch niet gedaan, met het idee dat er dan in ieder geval nog iets van de gemaakte kosten terug komt. Achteraf had ik er de planten meteen uit moeten trekken, want met zo’n gewas wordt de meeldauwdruk op het hele bedrijf hoger."

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Joost Stallen

Eén reactie

  • no-profile-image

    peeters claire

    hoi, graag een reactie op uw artikel,bij ons is de opkweek van ons glas misgelopen; de plantenkweker zegt dat het vorstschade is; hierdoor willen de planten ook niet doorgroeien en zelfs uitvallen;we plukken ook wel ,maar niet zoals op de stellingteelten waar dezelfde planten staan;

Of registreer je om te kunnen reageren.