Redactie GFActueel
Wij zijn gevraagd om een aantal weblogs te schrijven over de voortgang van het aardwarmteproject wat momenteel hier op het bedrijf gerealiseerd wordt. Met hier op het bedrijf bedoel ik het tomatenbedrijf van Gebr. Duijvestijn. Dit bedrijf is sinds 2004 gevestigd in Pijnacker.

Allereerst zal ik proberen te schetsen hoe we tot dit project gekomen zijn. De eerste aanzet was een opmerking die we lazen in de ‘PIT’ (Pijnacker integrale toekomsvisie). Dit was in 2006 en hier werd aardwarmte genoemd als een mogelijke toekomstige warmtebron. Aangezien er op het bedrijf veel interesse was voor innovatie op energiegebied is hier samen met WES een kleinschalig vooronderzoek naar gedaan. We hadden dat jaar ook net 2 wkk’s geïnstalleerd van 2,4 MW. Door deze investering, de interessante sparkspread en de onzekerheden rondom aardwarmte is hier geen gevolg aan gegeven. Nadat Van der Bosch vleestomaten een aardwarmteproject gestart was werd onze interesse ook weer gewekt. We zijn toen zelf gericht naar informatie hiervoor gaan zoeken.

Optimale boortrajecten
Gelukkig konden we daarbij aansluiten bij DAP (Delft aardwarmteproject). Dit is een iniatief van een groep mijnbouwkundestudenten van de TU Delft wat inmiddels ook is uitgegroeid tot  concrete plannen om de TU van aardwarmte te voorzien. Na het verkrijgen van veel positieve informatie van DAP over de te verwachten opbrengsten is er subsidie bij het LNV aangevraagd. Naast ons iniatief en dat van de TU wilde Ammerlaan Grond & Hydrocultuur ook in dit gebied naar aardwarmte boren. Met deze partijen en de gemeente is er bekeken wat de meest optimale boortrajecten zijn, zodat alle projecten zouden kunnen slagen.

6 maanden vertraging
Ondertussen werd onze subsidieaanvraag afgewezen omdat onduidelijk was waarom we dat jaar ook nog een nieuwe WKK gekocht hadden. Deze hadden we aangeschaft omdat we een uitbreiding van 3 hectare gerealiseerd hadden. We wilden hierbij niet met de ketel gaan stoken en afwachten wanneer we van aardwarmte gebruik konden maken. Ook als het project zou mislukken wilden we gebruik kunnen maken van een WKK en geen achterstand oplopen. Met deze redenen hebben we LNV het besluit kunnen laten herzien en werd de subsidie alsnog toegekend. Hierdoor liep het project wel meer als 6 maanden vertraging op. Ammerlaan was intussen veel verder met de voorbereidingen en besloot begin 2010 te gaan boren. Wij hebben intussen veel tijd in de voorbereiding gestoken en door 5 boorpartijen een offerte uit laten brengen. Door een combinatie van factoren is onze uiteindelijke keuze op Daldrup gevallen. Deze heeft ook bij Van der Bosch en Ammerlaan de projecten op turnkey basis gerealiseerd.

Zoals omschreven is het een project wat veel voorbereidingstijd vergt. Op dit moment zijn ze de laatste zaken aan het opbouwen en de verwachting is dat ze begin volgende week starten met het daadwerkelijke boren.
Of registreer je om te kunnen reageren.