1 reactie

Redactie GFActueel
Dat de oplossing niet zit in steeds verdergaande schaalvergroting en dat kostprijsverlaging ook een grens kent, dat is geen nieuw inzicht. Maar ik zag opeens een heel andere investeringsrichting opdoemen.

Ik heb een artikel geschreven over de economische kant van aardwarmte. Misschien niet meteen een onderwerp waar u meteen warm voor loopt ;-), maar ik vond het bere-interessant! Dat het slaan van die bronnen vreselijk veel geld kost, tja, dat hoef ik u waarschijnlijk niet meer te vertellen. En dat er veel rumoer is rond de garantieregelingen en zo, dat is ook oud nieuws voor de meesten van u. Maar iets dat een expert op dit gebied, Leon Lankester zei, sloeg bij mij in als een bom. Hij had het over investeren met een langetermijnvisie en dat investeren in aardwarmte alleen maar naar je toe kwam. Volgens hem blijft de gasprijs stijgen met gemiddeld 4 % per jaar en dat is dan nog een voorzichtige schatting. Want eigenlijk weten we met z’n allen niet hoe het zal gaan. Zolang geleden is het nog niet dat de gasprijs bijna 40 cent was. En ik stond bij het tankstation verder na te denken. Mijn eerste auto op gas reed 22 jaar geleden nog voor 20 guldencent per liter. Nu is dat 59 eurocent. Een stijging van 2,2 eurocent per jaar. En ik dacht aan mijn toekomst als kweker. Als de gasprijs inderdaad de komende 10 jaar 40 % doorstijgt, dan moet mijn opbrengstprijs dat feitelijk ook doen. Maar daar leert de geschiedenis juist dat die opbrengstprijs blijft hangen. Juist omdat boeren en tuinders steeds goedkoper kunnen produceren, blijven hun producten evenveel waard. Of eigenlijk even weinig waard.

Nieuwe richting
Dat de oplossing niet zit in steeds verdergaande schaalvergroting en dat kostprijsverlaging ook een grens kent, dat is geen nieuw inzicht. Maar ik zag opeens een heel andere investeringsrichting opdoemen. In plaats van schaalvergroten zouden zeker de glasgroentetelers beter kunnen investeren in aardwarmte. Sommige bronnen schijnen zich zelfs te lenen voor het opwekken van elektriciteit door middel van stoom. Dus niet meer investeren in steeds grotere bedrijven, maar in diepte-investeringen die het bedrijf klaarstomen voor de toekomst en op termijn daardoor de kostprijs verlagen. Dat het ook nog goed is voor het milieu, vind ik een prettige bijkomstigheid.

Lees het artikel over aardwarmte in Groenten & Fruit Actueel van 17 augustus.

Eén reactie

  • no-profile-image

    De Hoop Biologische boerderij

    Aaardwarmte heeft het hoogste rendement wanneer het wordt ingezet in projecten waarin er géén hoge temperaturen nodig zijn. Electriciteitswinning is daarom minder geschikt.
    Verwarming van woningen en kassen past echter prima. Het grootste voordeel is de decentrale winning en de distributie en het gebruik zo dicht mogelijk bij de bron.
    Duurzamer kan het niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.