Redactie GFActueel
We moeten toe naar duurzame energieproductie. Er zijn vele alternatieven en als leek zie je door de bomen het bos niet meer. Waarom wordt hierin geen duidelijkheid geschapen?


Een onderwerp waar ik witheet van kan worden als ik overdenk welke schijnbaar onbegrijpelijke dingen er gebeuren op ieder terrein dat met energie te maken heeft.

Waarom produceren we nog steeds elektriciteit volgens een eeuwenoud proces met stoom waarbij je van alle potentiële energie uit fossiele brandstoffen nog geen 40% effectief kunt benutten? Dan moet je de stroom ook nog gaan transporteren waarbij ook weer verliezen optreden. Stel je toch eens voor dat je brood gaat bakken op een manier waarbij je minder dan helft van het meel kunt gebruiken of dat je gewasbescherming of bemesting toepast waarbij je de helft zo in de sloot gooit. Onbegrijpelijk dat hier niets mee gedaan wordt in de 21ste eeuw. Ga dan op z’n minst over op toepassing van decentrale elektriciteitsopwekking zodat de restwarmte effectief benut kan worden en bouw geen nieuwe kolencentrales.

Wazig, wollig en tegengesteld
We moeten toe naar duurzame energieproductie dat weten we en we praten er al jaren over. Er zijn vele alternatieven en als leek zie je door de bomen het bos niet meer. Waarom wordt hierin geen duidelijkheid geschapen? Welke methode heeft het hoogste rendement en welke biedt het meeste perspectief? De berichtgeving is wazig, wollig en tegengesteld. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Al wat we moeten weten is bij welke olieprijs een bepaalde toepassing rendabel is zonder subsidie en welke bijdrage het kan leveren aan CO2-reductie.  Bij beide scoren zonnepanelen in Nederland zo laag dat je daar eigenlijk nooit meer over hoeft te praten, tenminste zo heb ik begrepen.

Gesleep met grondstoffen
Een ander punt in de discussie over energie is het gesleep met grondstoffen en eindproducten over de aardbol. Enerzijds is handel (ander woord voor slepen) de heilige koe, maar deze energieverspilling negeren lijkt mij niet meer mogelijk. De oplossing. Energie van biomassa. Technische mogelijkheden zijn nog wat beperkt. Volop ontwikkeling hierin is nog mogelijk. Vergelijk het met ruwe olie, in principe is de waarde beperkt, maar na raffinage levert het vele bijzonder waardevolle producten op.

Verschuivingen in consumptiepatroon
Voor de primaire sector is dit mijns inziens een kans van onschatbare waarde. Terwijl de voedselconsumptie na een bepaald punt verzadigd is, treden er wel verschuivingen op in het consumptiepatroon, blijft de consumptie van energie vooralsnog onbeperkt stijgen. Gezien de huidige olieprijs van 80 dollar per vat in de diepste economische crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw hoeft er niet veel te gebeuren of de energieprijzen exploderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.