6/5 'Het gaat echt hartstikke goed.'

“Het gaat echt hartstikke goed. Het gewas is erg generatief met een gemiddeld vruchtgewicht van 130 gram, wat voor Mecano knap hoog is.” Michel de Winter van Stargrowers in Hoek van Holland is enthousiast. “Dit ras is van zichzelf groeikrachtig. Deze plantbelasting kan hij dus wel aan. We moeten nu voor het eerst meer op groei gaan sturen. Een bladlengte van 38 centimeter wordt wat kort.” Hij stookt daarom nu vlakker: een voornacht van 14,5 graden (was 12) plus 1,5 graden op zonnige dagen (1700-1900 Joules). Vanaf 00.30 uur gaat de nanacht in van 17 plus 2 graden bij dezelfde lichtsom en 17,5 graden bij zonsopgang. Tussen 9 en 17 uur stookt hij heel rustig op naar 21 graden (+1,5 oC). De luchtlijn loopt lichtafhankelijk 0,5 tot 3 graden boven de stooklijn waarbij alleen in de ochtend het tegenlucht open gaat.

Droge wonden, snelle tomaten
Behalve in de voornacht staat de groeibuis continu op 60 graden min 20 graden lichtverlaging (tussen 300-500 W/m2). “We stoken primair met de groeibuis. Als de zon dan doorkomt schiet de kastemperatuur niet door. Bovendien drogen de wonden na het bladplukken snel op en kleuren de tomaten sneller door. De groeibuis is ook veel effectiever om het gewas actief te houden dan het net dat 1.10 meter onder de goten ligt.” Tussen middernacht en 7 uur gaat het scherm dicht als het ondernet moet bijspringen en boven 35 graden komt.
Watergeven doet De Winter tussen 1.45 uur na zonsopgang tot 2.30 uur voor zonsondergang, tot 11.30 uur met beurten van 300 cc per 90 Joules, daarna 200 cc per 70 Joules en na 15.30 uur met 200 cc per 90 Joules. Bij een lichtsom boven 1150 Joules geeft hij om 23 uur nog 200 cc, boven 1800 Joules om 1 uur nog een extra nachtbeurt. “Ik wil niet te vroeg beginnen en niet te laat stoppen, maar ’s nachts ook niet meer dan 8 tot 10 procent interen.”

25 Vruchten meer
Er zit voldoende snelheid in de teelt. De laatste gebeugelde trossen van 8 weken geleden worden nu geoogst. “Het is bizar hoe mooi de tomaten zijn.” Er hangen inmiddels 165 vruchten per vierkante meter en daar zal de komende 5 weken nog toenemen omdat hij 3 weken geleden is overgegaan van snoeien op 5 naar 6 . “We hebben nu 25 vruchten per vierkante meter meer dan vorig jaar met Doloress.  We zijn dit jaar in week 5 in een keer naar de einddichtheid van 3,92 planten per vierkante meter gegaan en vorig jaar in 3 keer.” Mecano is een middeltros-ras, maar toch is de productie tot nu toe gelijk aan vorig jaar.  “De komende weken gaan we nog meer uitlopen. We hebben in april natuurlijk ook ideaal weer gehad met veel zon en koude nachten.”

Supergezond gewas
De gewaswerkzaamheden zitten vanaf nu in een vast wekelijks ritme. “Het oogsten kost nu zoveel tijd dat je niet meer kunt schuiven. We gaan vanaf nu een keer per week rond met knippen, bladplukken en dieven/draaien/zakken.”
Het gewas is supergezond. “We hebben geen Botrytis of meeldauw en biologisch is het heel erg rustig.” De zwavelverdampers staan iedere nanacht 5 uur aan. Wittevlieg komt hij nauwelijks tegen, maar Macrolophus des te meer. Bijvoeren is niet meer nodig. “We hebben van tevoren een lijn uitgezet voor de biologische bestrijding en dat werkt prima.” Aan de gevels en bij het middenpad neemt mineervlieg nu wat toe. “We gaan deze week Diglyphus inzetten.”

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Gerard Boonekamp

Of registreer je om te kunnen reageren.