Redactie GFActueel
Het is zeer welkom voor de sector, dat een orgaan als het productschap kan opkomen voor de glastuinbouw.

Al een aantal keer heb ik mij geërgerd aan de organisatie Milieu Centraal, die wel heel gemakkelijk adviezen geeft richting burger en consument over wat zij meer of minder milieuvriendelijk vinden. Dat wil zeggen, in ieder geval op het gebied van te kopen groente en fruit. Als een organisatie adviezen geeft, verwacht je geborgde en goede onderzoeken om zeker te zijn van je zaak. Als ik ging lezen in de stukken van Milieu Centraal, leek het mijns inziens niet getuigen van gerede onderzoeken en meer conclusies op basis van oude feiten plus aangevuld met eigen inschattingen.

Schoon geteeld
Dit is uiteraard jammer en zeker omdat het Nederlandse product mooi en schoon wordt geteeld. Glasgroente uit Nederland komt er tevens zeer goed uit qua residumetingen van gewasbeschermingsmiddelen ten opzichte van andere landen, die zelfde soort producten telen. Op energiegebied hebben we de afgelopen jaren grote slagen gemaakt en is de glastuinbouw een van de weinige sectoren die de afspraken met de overheid haalt. Daarnaast, als je per kilo product de gebruikte energie gaat vergelijken van nu met tien jaar terug, dan zie je door energiebesparing aan de ene kant en productieverhoging aan de andere kant een zeer positief beeld. De conclusies van Milieu Centraal leken daarom al niet zo helder getrokken.

Specifieke kennis
Daarom is het zeer welkom voor de sector, dat een orgaan als het productschap in alle algemeenheid kan opkomen voor de glastuinbouw. Wie zou dit anders zo gecoördineerd kunnen doen? LNV of onze eigen afzetorganisaties? Ik denk het niet. De specifieke kennis van glastuinbouw zit bij het productschap en minder bij LNV. Eigen afzetorganisaties zullen als te 'gekleurd' worden bestempeld door organisaties als Milieu Centraal. Hiervoor kunnen we dus heel goed het Productschap gebruiken en daarom ben ik blij dat zij deze actie richting Milieu Centaal hebben ondernomen en dat er een positief resultaat is behaald voor de sector.

Dat is zeker wat waard! 

Of registreer je om te kunnen reageren.