laatste update:1 apr 2010

31/3 ‘De overgang bij het folie eruit halen viel niet tegen’

Cees Kranenburg in Leidschendam heeft 22 december Sabrina geplant. “Een vatbaar ras voor meeldauw. In die tijd is de keus voor een tolerant ras nog niet verstandig. Voor de volgende teelt kies ik daar wel voor, al zijn er nog weinig goede rassen, vanwege het wegvallen van Rocket. Zo links en rechts hoor je dat er nu al aardig wat meeldauw is.”
Zelf heeft hij deze schimmel nog niet op de tuin. Mede sterk afhankelijk van de meeldauwdruk in de komende periode zal hij besluiten om wel of niet tussen te planten.

Slijtage door donker weer
In de huidige teelt is het gevolg van de donkere periode merkbaar. “Daar lijdt je gewas toch wel van. Het is knap versleten. We zaten echt op die lentedagen te wachten. Je ziet weer groene puntjes. Het komt er nu wel door.”
Kranenburg snijdt altijd vrij licht, maar door het weinige buitenlicht was het deze winter zeker nodig om de vruchten bijtijds te oogsten. “Sabrina slaat ook niets over. Die geeft ze toch, ondanks donker weer.”
De kwaliteit is ondanks de niet optimale omstandigheden heel goed. “Dat is verbazingwekkend. De kleur en vorm zijn goed. Het is een mooi product.”

Folie er net uit
Het vaste AC-folie (als enige scherm in de kas) is er in week 12 pas uitgetrokken, nadat het een week eerder al losgehaald was. “De overgang viel niet tegen. Het was net een moment met voorjaarsweer en een gunstige Zuid-Westen wind. Het pakte ook goed uit dat het net samenviel met de terugkomende groei.”
Door het steeds relatief hoge vochtgehalte onder het folie, kreeg meeldauw tot nu toe geen kans. “Nu het folie er uit is, wordt die kans een stuk groter.”

‘Mycos’ tegengaan
Als temperatuur in de nacht houdt hij 18,5 graden Celsius aan. Net voor zonop laat hij de temperatuur oplopen naar 19 graden. Met het licht mee gaat hij naar 20,5 graden Celsius.
“Als er voldoende licht is, kan hij vanaf 12.00 uur oplopen naar 24 graden. In de kas is het dan al gauw 26 graden. Dat is precies goed.” De verhoging van de luchtlijn wordt in stappen opgebouwd, om tijdig vocht af te luchten en zo Mycosphaerella tegen te gaan.

Spint en trips
Aan plagen ziet hij sinds enkele weken wat spint. “We hebben toen meteen volvelds phytoseiulus uitgezet. De ergste plekjes zijn gecorrigeerd met Floramite.”
In week 12 zijn een paar plekjes met trips gevonden. Daarom herhaalt hij het uitzetten van swirskii, wat rond week 9 ook al is gebeurd. “Maar het is elk jaar vrij gebruikelijk, als het april is geworden, om de swirskii-stand op te voeren.”

Ranken overleggen
De meeste arbeid wordt besteed aan het oogsten en sorteren. Als er tijd over is, wordt gewaswerk uitgevoerd. “Hier en daar zijn we nog wat ranken aan het overleggen. Als zo’n rank tenminste nog niet te houtig is geworden, want anders zou hij breken.”Tijdens het overleggen haalt hij ook zonodig een kopje of een blaadje weg.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.