Redactie GFActueel
De mensen die de regels maken, staan zover van de praktijk af dat ze dit onmogelijk op een goede manier kunnen doen.

Van rups tot konijn, van koolgalmug tot duif niets is ons bespaard gebleven het afgelopen jaar, maar de allerergste plaag is toch wel de bureaucratie. Een plaag die zou moeten worden bestreden met de meest breedwerkende a-systemische middelen of we zullen er allemaal aan ten onder gaan.

Fnuikende bureaucratie
Hoe komt het toch dat kabinet na kabinet zich voorneemt om de voor ondernemend Nederland fnuikende bureaucratie aan te pakken en er nooit iets van terechtkomt? Het is niet alleen de schier oneindige hoeveelheid formulieren die ingevuld moeten worden, maar vooral het gebrek aan inzicht in het praktisch nut wat beoogd wordt dat bij mij de nodige frustratie oproept.  Daar komt dan nog bij dat je praktijk niet kunt vangen in theorie net zomin als je iemand zonder smaakpapillen kunt laten vertellen wat smaak is.

'Papierproducenten'
Volgens mij is dit meteen de kern van het probleem. De mensen die de regels maken, staan zover van de praktijk af dat ze dit onmogelijk op een goede manier kunnen doen. De ‘papierproducenten’ hebben er ook geen belang bij. Ambtenaren, accountants, adviesbureaus hebben belang bij meer papier, de een maakt de regels, de ander adviseert en zo verdienen zij hun brood. Politici die komen en gaan hebben onvoldoende grip op deze geoliede papierproductiemachine. Op ons bedrijf  moeten wij het hebben van broccoli planten, snijden, inpakken en afleveren. Alleen als we dit op een perfecte manier doen (en daar heb je geen papier voor nodig) verdienen we wat. Doen we dit niet dan kunnen alle papieren van heel de wereld mij niet helpen.

Ongezonde ontwikkeling
Alleen ondernemers die de pijn voelen kunnen tegenwicht bieden aan deze ongezonde ontwikkeling . Die gaan tot het uiterste, hebben de creativiteit voor nieuwe oplossingen en hebben geen honger voordat het is opgelost. Het probleem is echter dat steeds minder ondernemers hiervoor te vinden zijn. Door deze onderbemanning zijn we voor de belangenbehartiging meer en meer afhankelijk van deskundige, welwillende, maar niet ondernemende medewerkers van belangenbehartigers. Gelukkig hebben deze veelal nog wel de link met de agrarische sector, maar ook dit wordt minder. Dus waar zijn die ondernemers? ….. Bezig met de administratie wellicht.Of registreer je om te kunnen reageren.