2 reactieslaatste update:9 nov 2010

Redactie GFActueel
De tuinbouw heeft weer vertrouwen in de toekomst en dat is goed nieuws.

De tuinbouw heeft weer vertrouwen in de toekomst en dat is goed nieuws. Vooral de glasgroentetelers verwachten komend teeltseizoen weer te kunnen investeren en is een trendbreuk te noemen na twee matige seizoenen. In 2010 ondervindt binnen de glastuinbouwsector nog 63 procent van de tuinders negatieve gevolgen van de economische crisis op de bedrijfsvoering.

Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de uitkomst van een vergelijkbare enquête die precies een jaar geleden werd gehouden. Toen gaf 90 procent van de leden aan de negatieve gevolgen van de crisis te ervaren. Dat blijkt uit een enquête van LTO Glaskracht Nederland, waarvan de uitkomst afgelopen donderdag openbaar werd.

Het geeft aan dat er langzaam weer vertrouwen is in de toekomst. Al zullen eerst de achterop geraakte vervangingsinvesteringen worden gedaan. Het verschil tussen de groentesector en de bloemenkwekers onder glas is groot. Momenteel ondervindt de snijbloemensector nog flinke financiële zorgen. Binnen de gehele sector verwacht 53 procent van de respondenten in 2010 een positief bedrijfsresultaat te halen. De glasgroentetelers zijn het meest positief. Van hen denkt 57 procent 2010 af te sluiten met een positief resultaat. Binnen de sierteeltsector ligt dit aanzienlijk lager, want slechts minder dan de helft van deze groep respondenten verwacht het jaar met zwarte cijfers af te kunnen sluiten.

Dat ondernemers weer vertrouwen hebben in de toekomst van het eigen bedrijf en de sector, blijkt ook uit het feit dat door een deel van de respondenten weer geïnvesteerd gaat worden in bedrijfsuitbreiding, namelijk 10 procent. Tomatenteler Theo van Vliet is daar het meest in het oog springende voorbeeld van (zie de Groenten & Fruit Actueel, verschijningsdatum 9/11, pagina 1-7). Dat er na twee jaar kwakkelen weer geld is en vertrouwen voor nieuw glas en de banken daarvoor goedkeuring geven, bevestigt de trendbreuk.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Pieternel

    Esther, heb je navraag gedaan bij de telers van paprika's? En is het werkelijk zo dat er ruimte is voor de uitbreiding van Van Vliet (bij mijn weten voorlopig 12 ha) zonder dat er telers van de markt geduwd worden? Ben ik te pessimistisch of spreek ik alleen mensen die zorgen hebben?

  • no-profile-image

    Richard K.

    Esther, 53% en 57% verwacht en denkt een positief resultaat te gaan halen. Dat is maar net meer dan de helft. De rest denkt volgend jaar in de rode cijfers te blijven zitten. Ik denk dat de champange nog niet open kan.

Of registreer je om te kunnen reageren.