Redactie GFActueel
Ik denk dat het tijd wordt dat vertegenwoordigende organisaties van de glastuinders zich krachtig teweer gaan stellen tegen de ontduiking van wetten en regelgeving op het gebied van de arbeid.


Op 26 oktober jl. heeft FNV Bondgenoten een open brief gestuurd naar LTO Glaskracht, over “aanhoudende misstanden” in het Westland  met betrekking tot de behandeling van (buitenlandse) werknemers.

De vakbonden winden er in die brief geen doekjes om. Als het gaat om overtredingen op het gebeid van CAO-naleving, respecteren van wettelijke regels en het fatsoenlijk behandelen van buitenlandse werknemers schrijven ze: “ LTO Glaskracht roept keer op keer dat het
incidenten betreft. Dat valt zo langzamerhand moeilijk nog langer vol te houden. In een
regio met minder dan 2000 glastuinbouwbedrijven, vallen er honderden door de mand
bij de inspectie.“

Over het algemeen is het raadzaam om stellingen van belangenorganisaties met enige korrels zout te nemen. Ik ben bang dat we in dit geval het zoutvaatje dicht kunnen laten en de brief serieus moeten nemen. Steeds als ik mensen spreek van buiten de glastuinbouw en ik hen vertel dat ik in de sector werkzaam ben op het gebied van de arbeid, wordt er geregeerd in de trant van: “Hoeveel leveren die uitbuiting en illegale tewerkstelling tegenwoordig op?”  Daar tegen in gaan heeft geen enkele zin meer. Door de continue stroom van  negatieve berichten is men er van overtuigd geraakt dat de uitzendbureaus in eendrachtige samenwerking met de tuinders over de rug van veelal buitenlandse werknemers hun zakken vullen.

Ik denk dat het tijd wordt dat vertegenwoordigende organisaties van de glastuinders zich krachtig teweer gaan stellen tegen de ontduiking van wetten en regelgeving op het gebied van de arbeid. Niet alleen omdat fatsoenlijke ondernemers zich verre dienen te houden van illegale praktijken maar ook om de sector weer een positief imago te bezorgen als werkgever. Nu overheerst het beeld dat men die  praktijken binnen de glastuinbouw gedoogt.

Hoe langer dat beeld van gedogen in de media wordt uitgedragen, hoe meer de geur van de arbeid in de glastuinbouw zich zal bewegen in de richting van stank.


Of registreer je om te kunnen reageren.