Redactie GFActueel
Inmiddels zijn we met de eerste boring uitgekomen op een diepte van ongeveer 2000 meter. Hier wordt momenteel een buis in geplaatst en dit wordt vervolgens gecementeerd.

Wanneer dit cement hard geworden is kunnen we voorzichtig verder boren, op zoek naar de aanwezigheid van water. De verwachting is dat de onderkant van de boring zich op een meter of dertig boven een waterhoudend zandpakket bevindt. Dit zullen we in de komende twee weken ontdekken en dan bepalen op welke diepte we de screens zullen plaatsen. Een screen is een filter met poriën wat het zand tegenhoudt, maar het water doorlaat. Dit is voor het slagen van het project een belangrijke periode. Voor de bepaling van de locatie van de screens worden er iedere 2 meter samples genomen door een geoloog. De geoloog analyseert de samenstelling van de bewuste laag. Hierbij zijn de korrelgrootte en de hoeveelheid zand en klei in de bewuste laag van belang. Deze waarden zijn namelijk zeer belangrijk voor de uiteindelijke productie van de put.

Grillig verloop
Vooraf is er uitgebreid geologisch onderzoek gedaan naar deze waarden en naar de lagen die met de boring doorboord moeten worden. Dit onderzoek is gebaseerd op analyses van eerder geboorde putten in de omgeving. Dit betrof vaak olieputten uit de 60-er jaren. Lagen die voor de eerste keer aangetroffen werden, kregen vaak de naam van de plaats waar de toenmalige boring plaatsvond. Enkele voorbeelden van lagen waar doorheen geboord moet worden zijn o.a. De Lier Zandsteen, Vlieland kleilaag, Het Berkel Zandsteen en de Roderijs Kleilaag. Op basis van dit onderzoek wordt er een inschatting gemaakt van de te verwachten lagen die we op onze locatie tegen zouden komen. Dit blijkt echter zeer grillig te verlopen. Het kan voorkomen dat 2 kilometer verderop er lagen zijn die nog 30 meter dik zijn, maar vervolgens bij ons ‘verdwenen’ zijn, terwijl andere lagen juist dikker zijn. De trend is echter wel zeer duidelijk en de belangrijkste lagen voor ons zullen zeer waarschijnlijk aanwezig zijn.

140 miljoen jaar geleden
Omdat er een echte geoloog aanwezig is ontkom je niet aan verhalen over het ontstaan van zulke lagen en de variaties ervan. De lagen waarvan wij het warme water willen gebruiken zijn ongeveer 130 tot 140 miljoen jaar geleden gevormd. In deze tijd was Europa en Azië nog één continent en splitste Noord-Amerika zich hier geleidelijk van af, waardoor de Atlantische Oceaan ontstond. Nederland bevond zich toen ongeveer ter hoogte van Portugal en tropische ondiepe zeeën, uitlopers van rivieren en savannes wisselden elkaar af. Het was een subtropisch klimaat en de eerste dinosauriërs ontwikkelden zich. Ook waren de CO2-waardes veel hoger dan nu wat de discussie over CO2-rechten weer in een ander perspectief plaatst. Waarschijnlijk is de laag waar wij naar op zoek zijn, vroeger een bekken geweest waar enkele tientallen meters zand zijn afgezet. Allemaal interessante theorieën die we komende weken gaan ondervinden en waarbij we ook gaan ondervinden wat we praktisch aan deze lagen hebben!

Of registreer je om te kunnen reageren.