Redactie GFActueel
De T-telers zijn positief, maar het handelshuis is verzwakt...

De T-telers zijn positief over het nieuwe model waarin zij zelf hun verkoop organiseren. Het contact met The Greenery zou ook zijn verbeterd, omdat het een meer zakelijk karakter heeft en de rollen duidelijker zijn. Ook het komend seizoen zullen zij volgens dezelfde werkwijze hun product verkopen binnen CoForta Verkoop bv. Alleen Prominent weet nog enkele gastleden extra aan zich te binden en zal naar verwachting groeien met 20 tot 30 hectare.

Met de invoering van het CoFortamodel hebben de telers hun positie binnen The Greenery weten te versterken. Een situatie die zij nodig achten, omdat The Greenery - van oudsher een telerscoöperatie - steeds meer een verkooporganisatie werd die telers aan zich bond. Het zwaartepunt is in de loop der jaren verlegd van de telers naar de verkooporganisatie. Hoewel de invoering van het CoFortamodel voor de betrokken T-telers succesvol is, blijkt de nieuwe werkwijze voor het handelshuis allerminst een verbetering. Immers The Greenery moet in de nieuwe situatie zelf een deel van het product inkopen en daar zijn extra kosten mee gemoeid, waardoor het rendement onder druk staat.

Dat legt ook direct het natuurlijke verschil in belang bloot tussen producenten en handel. Om CoForta werkelijk succesvol te maken, is het nodig dit te erkennen en hier zakelijk mee om te gaan. De doorgroei van CoForta en het handelshuis wordt belemmerd, omdat het verschil in belang niet wordt erkend en een zakelijk contact waarin ruimte is voor samenwerking en het benutten van elkaars krachten bemoeilijkt. Dat is jammer, want The Greenery is nog steeds het sterkste merk dat de voedingstuinbouw heeft in binnen- en buitenland. Verzwakking daarvan zou niet moeten mogen. Niet alleen voor de The Greenery zelf, maar ook voor de groentesector als geheel. Want alleen dan kan The Greenery de gewenste regiefunctie op zich nemen in het bundelingsproces.

Of registreer je om te kunnen reageren.