18 reacties

Redactie GFActueel
Gmo-subsidies en financieringsconstructies hebben de tuinbouw doen doorslaan.

De Nederlandse tuinbouw is de afgelopen jaren te goed gefaciliteerd met gmo-subsidies en financieringsconstructies. Voornaamste doel was het drukken van de kostprijs.

Tuinders hebben van nature geleerd dat ze vooral veel moesten maken. Veel produceren werkt prima in de markt in tijd van tekorten, maar die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Ondertussen draait het systeem gewoon door: financiers blijven financieren en producenten blijven produceren. Het gros van de tuinders in Europa heeft nooit de omslag kunnen maken van het produceren voor een aanbodsmarkt naar een vraagmarkt.

De productiecapaciteit blijft in alle Europese tuinbouwgebieden immers voorlopig in takt. Maar uiteindelijk moet het aanbod toch aan de vragende markt gaan voldoen. Een ontwikkeling die inmiddels hortend en stotend in gang is gezet en zich in 2010 zondermeer voort zal zetten.

Rabo onder vuur
Het afgelopen jaar heeft de Rabobank flink onder vuur gelegen omdat ze onvoldoende de risico’s van de schaalvergroting zouden hebben geanalyseerd. De afzet van het product was nauwelijks een issue bij de beoordeling van financierings- en uitbreidingsplannen. Een raar fenomeen waar de supermarkten van hebben geprofiteerd, maar tegelijk kun je een bank niet verwijten dat het bankiert. Een vogel vliegt nu eenmaal ook. Immers, een bank komt altijd geld halen en niet brengen.

Ondoorzichtig
Een ander punt is dat sinds het verdwijnen van de veilingen, de afzet ondoorzichtig is geworden voor producenten. Handelaren hebben daar niet zelden van geprofiteerd. Maar de meest vooruitstrevende afzetorganisaties zien inmiddels wel in dat de tactiek van heers en verdeel niet werkt en leveren maatwerk aan producenten. Tegelijk is het van belang dat tuinders kennis ontwikkelen over de markt en zorgen dat ze een gedegen gesprekspartner zijn voor hun afnemers zonder op hun stoel te gaan zitten.

Volwassen industrie
De ontwikkelingen in de tuinbouw staan niet op zich. De industrie was vroeger ook erg versnipperd maar bestaat nu uit een aantal grote (internationaal opererende) bedrijven of bedrijfgroepen die de hele keten in handen hebben.

Als het de Nederlandse tuinbouw lukt om dit eerder voor elkaar te krijgen dan de concurrerende landen, dan kunnen we een belangrijke voorsprong nemen op weg naar een volwassen industrie.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ronald kalter

  Eindelijk eens een goed en objektief stuk, zoals van een redacteur verwacht mag worden.

 • no-profile-image

  B.Otten

  Oke,maar om nu de tuinbouw een onvolwassen INDUSTRIE te noemen,vind ik wat doorgeslagen.Niet dat die twee boertjes van de sterreclame de werkelijkheid weergeven maar toch....!Of loop ik achter?

 • no-profile-image

  Peter Verschuren

  Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat we meer kennis hebben over de markt dan andere partijen? Nu hoor je weleens wat, maar dat is meestal voor de helft gelogen en de rest is ook niet waar.

 • no-profile-image

  Esther de Snoo - Redactie

  @Peter,
  Het PT zou wat mij betreft een belangrijke rol kunnen spelen in het verstrekken van betrouwbare marktinformatie, door bijvoorbeeld inzicht te geven in de productielocaties in de wereld en de consumentenmarkt. Daarnaast verwacht ik dat ook de handelshuizen meer dienstverlenend zullen gaan worden in de toekomst door tuinders te adviseren. Ook de vakmedia spelen een belangrijke rol in het verstrekken van betrouwbare marktinformatie. Groenten & Fruit heeft het in ieder geval voor het komend jaar als speerpunt.

 • no-profile-image

  pietje pluk

  een jaar waar alle producties meevallen, zelfs in Nederland is er een plus gedraait van minimaal 5-10% van de kilo's en die zijn er allemaal extra gekomen in de tijd dat de markt al vol zat omdat alle productiegebieden incl. buitenteelten in Europa goed lukten. Dan kun je allemaal elkaar de put in praten en elkaar de schuld geven maar als we komend jaar eens een gewoon jaar krijgen zonder veel (extra) licht niet alle buitenteelten lukken kan het allemaal nog weleens meevallen...

 • no-profile-image

  kustlander

  Gokken op een jaar met slecht weer is geen optie, elkaar de schuld geven heeft geen zin , we zijn allemaal medeschuldig, ( lekker graaien uit die GMO pot), het roer moet om,,,
  Kortom, we moeten terug naar de cooperatieve gedachte van 10-15 jaar geleden. Met het verdwijnen van de klok zijn zowel telers als handelshuizen verworden tot kleine ego'tjes met maar 1 insteek , ikke ikke ikke,, de rest kan sti,,,,! In 10 jaar tijd hebben we vakkundig een structuur gesloopt die we met z'n allen de 50 jaar daarvoor hadden opgebouwd. Het cooperatieve heeft ook minpunten, maar om nu te zeggen dat de huidige vorm van vooral niet samenwerken lekker loopt,,,
  Wie van de grote roergangers van 10 jaar geleden staat nu op en zorgt er voor dat we weer met z'n allen dezelfde kant op gaan. Of laten we hopen dat de nieuwe structuur van TheGreenery zijn vruchten afwerpt en dat alle tuinders zich massaal aangetrokken voelen tot deze nieuwe kijk op "samenwerken" Eerst zullen alle ego's gesloopt moeten worden en het lijkt er op dat dat alleen gaat lukken na de diepste crisis die de tuinbouw de laatste 50 jaar heeft gehad. Laten we hopen dat achteraf deze crisis de sleutel is geweest tot het succes in 2020. Het mag ook eerder maar het ligt geheel in jullie hand,, collegatelers!!
  Veel wijsheid toegewenst in 2010!!

 • no-profile-image

  Esther de Snoo - Redactie

  @Kustlander, dank voor je reactie. Het sluit perfect aan bij wat ik bedoel. Het is heel belangrijk om samenwerking goed op te zetten en geen eindjes open te laten. Daarbij speelt vertrouwen in elkaar een enorm belangrijke rol. Ik hoor vaak dat het daar nog te veel aan ontbreekt.

 • no-profile-image

  kustlander

  Ach , tuinders zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. de hele maatschappij is verworden tot allemaal aparte bv tjes. Iedereen is "bang" dat de buurman een nieuwe auto koopt of dat je collegatuinder 1 kilo tomaten meer plukt of 10 ct per kilo meer vangt. We gunnen elkaar niet veel meer.
  Daar lag vroeger juist de kracht van de tuinbouw, samen sterk!!

 • no-profile-image

  Bernadette Bijman-Kroon

  Esther, je hebt het over het belang van een transparante prijsvorming en het belang van een klok. In de si erteelt zie ik tot mijn angst de opkomst van de telersverenigingen en de groei van de directe verkopen, dit gestimuleerd door de veiling. Het lijkt in de eerste instantie winst voor degene die een goede deal maakt, maar ik zeg altijd dat je met zulke deals niet alleen aanbod, maar ook vraag weghaalt bij de klok. Ik hoop dat de sierteelt sector niet dezelfde kant opgaat als de groente en hoop dus ook dat de groente sector een antwoord vindt op de versnippering. Dat kan door samenwerking, maar dus ook door het invoeren van een soort klok.

 • no-profile-image

  Westlander

  psies bernadette. Dus als we de klok weer invoeren is het maar de vraag wat we invoeren.
  Vraag of aanbod???
  er moet minder keuzes in aanbod komen om voor de rest genoeg vraag te creeeren.
  Iedereen een goed 2010 gewenst op naar de gewenste verbetering .

 • no-profile-image

  Limburger

  @ Bernadette: het verschil tussen de opkomst van de telersverenigingen in de sierteelt en de situatie in de groenteteelt zit hem in het feit dat de afzet van de telersverenigingen in de sierteelt zichtbaar zijn voor en gedeeltelijk gestuurd worden door FloraHolland (een organisatie)

  Het totale groenteaanbod moet verkocht worden door een organisatie die eigendom is van en aangestuurd wordt door tuinders. De mensen die voor deze organisatie werken leggen verantwoording af aan de tuinders.

  Naar mijn idee is het prima om binnen deze organisatie meerdere verkoopkanalen te hanteren, en graag ook meerdere product- en/of marktconcepten. Verdeel en heers, maar dan met de tuindersorganisatie aan het roer. Nu doet de handel het verdelen (of wijzelf als tuinders?) en de retail heerst.

  Verdelen: 2 afzetmethoden: voorverkoop en klok. En door meerdere product-/en marktconcepten
  Heersen: bij teveel aanbod of te weinig vraag (blijkt uit de voorverkoop als er te weinig verkocht wordt voor de vastgestelde verkoopprijs) gaat het restant naar de klok en wordt teveel aanbod uit de markt genomen door doordraai.

  Hou het simpel en pak de regie! Slechts twee partijen zijn van belang in de keten: de producent die iets maakt en de consument die hier euro's voor over heeft. De logistieke en handelsorganisatie die hiertussen zit is maakbaar. Helaas hebben de consumenten zich verenigt in supermarkten (lees de geschiedenis van het ontstaan van supermarkten er maar eens op na), dus ook de producenten moeten op zoek naar een structuur en dit niet overlaten aan de handel!

 • no-profile-image

  oostlander

  Geweldig Limburger dat jij nu ook om bent en niet meer tot de helaas nog te grote groep kloktwijfelaars behoort. De klok is namelijk door zijn regulerende werking en zonder tussenkomst van het menselijk brein als enige in staat om een marktconforme prijs te realiseren. Maar nog een punt, hoe denk je het internationale karakter van de agf-handel te pareren indeze?

 • no-profile-image

  Limburger

  Oostlander, ik geloof in klok en directe verkoop gecombineerde met meer differentiatie in produktconcepten. En je moet je klanten jaarrond aan je binden.

  En dat is een moeilijke discussie die in de sierteelt al jaren geleden gevoerd is. De gevolgen van die discussie zijn duidelijk zichtbaar. Een aantal teelten zijn verdwenen uit Nederland. Van de grote teelten het gyps, de anjer en nu de roos. Want door je concurrent in het buitenland een makkelijk toegangelijke marktplaats aan te bieden help je hem gedeeltelijk in het zadel. Maar het alternatief was dat Nederland als handelsland zijn vooraanstaande positie zou verliezen. En die buitenlandse concurrent was er waarschijnlijk ook op eigen kracht gekomen, alleen wat later. Nu al gaan daar in toenemende mate handelsstromen buiten Nederland om. Maar dat zijn krachten die groter zijn, van de wereldhandel, daar moeten we realistisch in zijn. En het gevecht aangaan door een beter, ander product te leveren met een verantwoorde kostprijs. En niet op alle fronten lukt dat. De licence to produce wordt door veel factoren bepaald.

  Om op jouw vraag een antwoord te geven: ik denk dat we als Nederland handelsland de productstromen van Europa naar ons toe moeten trekken. Alleen dan kunnen we als Nederland regie nemen in de handel van groente. Vooral als we dat als telersorganisatie kunnen doen biedt dat perspectieven om productstromen te sturen en bovenal inzicht in de markt te krijgen op europees niveau. Want kennis en inzicht in de markt is macht. Daarom denken telers ook vaak dat handelaren slimmer zijn. Dat zijn ze niet, ze hebben alleen meer informatie. • no-profile-image

  Aat de teler

  ,,Het enige voordeel van de klok is: dat de prijs 20% lager ligt dan via bemiddeling, en dat heb je dan ook nodig om de verpakking etc aan te passen,,
  Dit is een uitspraak van van een grote bloemen-handelaar, onlangs gedaan.

 • no-profile-image

  F.T.P

  @Aat,nou zitten de meeste grote bloemen handelaren zwaar in de financiele problemen dus laten we die uitspraak maar met een korreltje zou nemen.Wat blijft is dat de bemiddeling in de bloemen altijd al hogere prijzen realizeerd dan op de klok,terwijl in de groenten de bemiddeling altijd lagere prijzen realizeerd als de klok.Zie daar het verschil.

 • no-profile-image

  Limburger

  Ik ben het met beide heren niet eens:

  @Aat: De prijs van de klok lijkt vaak lager te liggen omdat dit de prijs exclusief fust is. In de bemiddeling wordt vaak met inclusief prijzen gewerkt. Als klokhandel door de handel wordt doorverkocht wordt de post fust vaak onderaan de factuur vemeld, maar soms ook inclusief fust.
  Dit is wederom verdeel en heers, oftewel handig spelen met het 'prijsgevoel'. Dit kun je ook doen met de FOB prijs, wel of niet inclusief transport. Een handelstrucje.

  @ FTP: In bloemen wordt vaak het lichtere segment via bemiddeling verkocht. Daarom liggen de prijzen lager dan van het vaak zwaardere product op de klok. Het omgekeerde geldt voor potplanten, omdat vaak in het bemiddelingskanaal waarde wordt toegevoegd in de vorm van een sierpot o.i.d. en dat daar dan weer met een inclusiefprijs gewerkt wordt. Ook dit is weer spelen met het prijsgevoel door verpakking, waarde toevoegen, verslevering, verschillende kwaliteiten product etc.

  Commercieel denken.....

 • no-profile-image

  C.v.Staalduinen

  Ik kijk naar buiten en het is koud,De prijzen van sla,andijvie,sinazie,prei,spruiten,tomaten ect fluit omhoog.Hoe had je dit met bemiddelen willen opvangen?Je zal je spruiten bemiddeld hebben (in een mooi plastic zakje) op de prijzen van verleden jaar.Een tuinder zal het toch van de haaltjes moeten hebben,dit is altijd zo geweest.Er is maar een scheidsrechter,en dat is de klok.De rest zijn fabeltjes over (toekomstige)vrijheid van een meester tegen zijn slaaf

 • no-profile-image

  Limburger

  Ik ben het met je eens van Staalduinen. Maar niet alle eieren in een mandje leggen want als je struikelt vallen ze allemaal kapot. Klok en bemiddeling, en laat iedere onderenemer maar bepalen hoeveel van zijn product hij via welk kanaal verkoopt, ALS BEIDE VERKOOPKANALEN MAAR WEL VAN ÉÉN ORGANISATIE ZIJN!!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.