laatste update:23 mrt 2010

Redactie GFActueel
Wat is voor de verzameling van technieken voor buitenluchtaanzuiging de beste aanduiding?

Geconditioneerd telen heeft de aanduiding semi-gesloten kas langzaam naar de achtergrond gedrongen. In ieder geval bij de onderzoekers die bezig zijn met het gedrag van planten en de sturing van het klimaat om optimale groei te bereiken. Dat bleek vorige week tijdens een bijeenkomst waarin de voortgang in een aantal projecten rond het programma Kas als Energiebron werd besproken. Voor deze bijeenkomst was een aantal telers, toeleveranciers en onderzoekers van TNO, DLV en uiteraard Wageningen UR uitgenodigd. Onder de brede verzamelterm Geconditioneerd Telen kunnen we blijkbaar goed alle nieuwe ontwikkelingen op het terrein van kasklimaat vangen.

Klimaatfactoren
Licht is daarbij een leidende factor, omdat het een natuurlijk gegeven is waar we beperkt invloed op hebben. We kunnen iets toevoegen en heel veel wegnemen. Temperatuur kunnen we sturen. Beheersing van het vocht in de lucht en luchtbeweging zijn voor geconditioneerd telen de aandachtspunten waar wij als onderzoekers denken stappen voorwaarts te kunnen maken in kennisontwikkeling. Uitgangspunt is: wat hebben planten voor optimale groei nodig en houden we de schimmeldruk daarbij onder controle.

Buitenlucht
Voor geconditioneerd telen wordt positief gedacht over geforceerde ventilatie met buitenlucht en luchtbeweging. Zoals vaker bij nieuwe ontwikkelingen zie je dan diverse termen op papier en in presentaties verschijnen: overdruk ventilatie, gecontroleerde ventilatie, Climecovent, ClimaOptimizer, Aircobreeze. Elk voor zich staat weer voor een specifieke aanpak. De overeenkomst is dat de lucht in de kas met behulp van ventilatoren in combinatie met een verdeelsysteem in beweging wordt gebracht. Als er buitenlucht wordt toegevoerd dan gaat het bij deze aanpak op een andere manier dan via de luchtramen. Uiteindelijk willen we een klimaat tussen het gewas waarbij de noodzakelijke uitwisseling van vocht, CO2  en temperatuur optimaal verloopt.

Gewasklimaat
Het is bij een nieuwe ontwikkeling volgens mij normaal dat er in de beginfase een veelheid van termen gebruikt wordt. De leveranciers moeten zich nu eenmaal onderscheiden, maar ook onderzoekers moeten in weinig woorden aanduiden waarin hun aanpak verschilt van anderen. Wel roept het bij mij de vraag op wat is voor de verzameling van technieken voor buitenluchtaanzuiging de beste aanduiding.
Ik nodig jullie – lezers-  uit om suggesties te doen. Of levert een algemene aanduiding alleen maar verwarring op? Ik zie graag uw reacties. Mijn voorzet -die vraagt om verbetering is “Gewasventilatie”. Deze term wil ik gebruiken voor  systemen waarin we de lucht geforceerd in beweging brengen en zonodig buitenlucht toevoeren om het vocht te beheersen. 

Of registreer je om te kunnen reageren.