3 reacties

Redactie GFActueel
Met de handel in de productie verweven wordt de handel sterker en de teler zwakker!

Momenteel is een aantal APO’s in oprichting en wordt er veel gediscussieerd tussen telers en telersverenigingen onderling. Ook handelsbedrijven richten zich weer op het komende seizoen en nemen hier en daar ook deel aan diverse discussies.

Argusogen
Het signaal dat wij als producenten afgeven door aanbodsbundeling, wordt vanuit diverse handelspartijen met argusogen gevolgd. Reacties zullen dan ook niet uitblijven. Zo zijn er handelspartijen die leegstaande bedrijven opkopen om maar vooral voor zichzelf product beschikbaar te hebben. Maar er zijn ook handelsbedrijven die een vorming van een APO wellicht zullen bemoeilijken door vooral de telers te bewerken die zich met die vorming bezighouden. Discussies gaan met name over de manier van vermarkten van product en zoals altijd lopen de meningen hierover ver uiteen.

Eigen bedrijfsbelang
Toch mag de essentie om te komen tot de vorming van een APO nooit een bepaalde vermarktingsmethode zijn. Tuurlijk vindt de handel dit wel, zij stellen immers hun eigen bedrijfsbelang boven het telersbelang, en zal hierop dan ook zeer zeker inspelen.
Nee, de grondslag tot de vorming van een APO moet zijn om de productbeschikbaarheid en de regie daarover bij ons als telers terug te krijgen en zeer zeker ook om die te behouden!
Daartoe is aanbodsbundeling nodig, dit geeft een APO en vervolgens dient die APO te bekijken welk vermarktingssysteem gehanteerd zal worden. Prioriteit is de bundeling zodat we de productbeschikbaarheid  terughebben: vanuit dit vertrekpunt kan dan ook makkelijker een beter verkoopmethode dan de huidige gehanteerd worden, we hebben immers de bundeling tot stand gebracht!

Klant is koning
En de handelspartijen, nou die zijn onze gewaardeerde klanten en de klant is koning! Maar wij hebben het product en dit kan bij ons gekocht worden in plaats van dat wij het al op voorhand in de loods binnenschuiven en wel zien wat we ervoor krijgen zonder dat we maar enige invloed erop kunnen uitoefenen.

Oproep aan telers
Daarom dan ook de oproep aan de telers die als bestuurders of op wat voor manier dan ook betrokken zijn in de overleggen om te komen tot de vorming van een APO: laat nooit de manier van vermarkten an sich en/of de argumenten van de handel een APOlogy (=excuus) zijn bij het wel of niet meegaan in die APO. Hou het doel te allen tijde voor ogen: productbeschikbaarheid bij telers moet resulteren in aanbodsbundeling of vice versa!
Samen als producenten staan we sterker, maar met de handel in de productie verweven wordt de handel sterker en de teler zwakker!

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Nieuwe Vrije Agrarische Federatie (NVAF)

  Heel goed!!! Lees ook eens ons Clustermodel op <>
  Het is hoogste tijd voor grote veranderingen en zelf aan het stuur te staan in plaats van de gevestigde organisaties als een PT ed.
  Ga zo door.
  team NVAF

 • no-profile-image

  Gekleurd

  Rene.
  Je hebt gelijk, maar er zullen nog verschillende paprtijen het met hand en tand tegen houden.
  Of had jij gedacht dat de fijne tros tomaten willen samen werken.

 • no-profile-image

  R. Welles

  Als ze slim zijn gaan die fijne trostomaten inderdaad samenwerken, als fijn en grof met elkaar willens en wetens met elkaar concurreren, krijgen ze allebei toch echt te weinig.
  Vaak is het niet willen samenwerken ingegeven op angst voor areaalsuitbreiding van het ene of het andere segment. Dit hou je toch niet tegen.

  Of moeten we nog zo'n slecht jaar krijgen willen we samenwerken? Dan komt dit voor een aantal telers toch echt te laat....door domheid van bestuurders/telers die dit tegen willen houden..

Of registreer je om te kunnen reageren.