4 reactieslaatste update:3 nov 2009

Redactie GFActueel
Ondanks de moeilijke situatie waar 80% van de telers in zit, ben je als teler nog niet monddood.

Aangezien er in de sector veel aan de hand is heb ik vorig weekend het plan opgevat om lowbudget een enquête te starten. Doel van detuinder.com is om te peilen hoe de vlag er bij hangt bij glastuinbouw Nederland. Mijn verwachting was dat een “Revolutie” waar soms over gesproken wordt heel heroïsch klinkt, maar praktisch moeilijk haalbaar is.

Zo veel mogelijk reacties
De stellingen die ik koos zijn samenvattingen van de discussie in de diverse weblogs. Lekker scherp gezet, om maar zoveel mogelijk reacties te krijgen. Dat doel vind ik geslaagd, er zijn op het moment dat ik deze tekst schrijf 71 reacties binnengekomen. Dat is krap 10% van de bezoekers op de site. De reacties komen redelijk verdeeld over de keten en het hele land binnen. En de resultaten liegen er niet om, een groot deel van de bezoekers 70%-80% is het met de stellingen eens. Wel staan er onder een groot deel van de stemmen een aantal nuanceringen.

Nog niet monddood
Belangrijk is dat je als teler realiseert dat ondanks de moeilijke situatie waar 80% van de telers in zit, je nog niet monddood bent. Je kunt jouw standpunt laten horen. Ik hoop dat het reageren via de site doorgaat. Ook belangenbehartigers, banken en politiek zullen de resultaten lezen. En de conclusie van het verhaal zal zijn dat de verbeterprocessen sneller moeten. Er liggen voor de glastuinbouw nog zat kansen, maar men moet wel actief blijven meedenken en ondernemen met elkaar. Complexe problemen vereisen een “out of the box” aanpak, bijvoorbeeld:

- Door middel van een bank/overheid fonds tegen reële waarde opruimen van verspreid liggend glas
- Bundeling in afzet en/of een moderner verkoop systeem
- Terug laten vloeien van te veel gerekende gaskosten.
- Bestemmingswijzigingen in oude gebieden zodat er andere zaken kunnen worden ondernomen in een verouderde glasopstand.
- Nieuwe producten telen, medicatiegrondstoffen bijvoorbeeld.
- Het opgebruiken van drinkwater in Afrika voor “Hollandse” producten mondiaal ter discussie stellen en conclusies aan verbinden.
- Enzovoort…

Hoe nu verder? De lezers die dit artikel lezen, wil ik vragen om plannen of ideeën te communiceren. Ik weet zeker dat, als er voor collega’s goede begrijpbare plannen tussen staan deze opgepakt zullen worden door de sector.

Voor de individuele reacties en verdere resultaten verwijs ik u naar deze site met resultaten van de tuinder.com.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  piet

  Beste Robert, op zich best goed dat iemand het initaitief neemt en zoiets opstart. Het is alleen bijzonder jammer dat je de stellingen wel heel erg subjectief neerzet en het dus niet raar is dat alleen gelijkgestemden reageren op je site. Maar daar heb je dus helemaal niks aan. Ook de verdeeldheid die je probeert te zaaien tussen in jouw ogen "grote" en "kleintjes" is denk ik niet verstandig. Ik wens je veel succes en wijsheid toe en hoop dat je je wat meer op nieuwe (afzet-)ideeen gaat richten ipv je eigen mening bevestigd willen krijgen. Succes!

 • no-profile-image

  Robert Bergenhenegouwen www.detuinder.com

  @ Piet,
  Bedankt voor je succes wens.

  De grap van de stellingen is dat mensen zelf hun mening kunnen geven en onderbouwen. Dus of een stelling subjectief is of niet, ieder individu heeft de kans om zich op zijn eigen manier uit te spreken. Daarbij zijn de stellingen tot stand gekomen uit een discussie op dit forum (<>). Dus iedereen heeft de kans (ook al was het heel kort) gehad om je mening uit te spreken bij het opstellen van de stellingen.

  Mijn doelstelling van de site, is de start van een discussie die volgens mij nu met te weinig resultaat tussen telers onderling gevoerd wordt.
  Ter info er zijn zowel grote als kleine bedrijven die reageren. Het feit dat ik de reacties anoniem houd zou telers voldoende vrijheid moeten geven om een mening te kunnen geven. En zeg nu zelf 80 verschillende reacties waarvan 100% zeker is wie teler is en wie niet. Dat lijkt mij een betere manier van mening peilen dan anonieme reacties onder diverse weblogs of onder artikelen. Het is niet mijn doel om verdeeldheid te zaaien, ik schrijf alleen op waar veel van onze collega’s het al een jaar over hebben met mij over hebben.

  Citaat: “op zich best goed dat iemand het initiatief neemt en zoiets opstart”

  Vervolgens komt er een lange maar…, ik hoop dat jij een idee hebt over hoe de discussie beter vorm te geven is. En over hoe we betere/snellere oplossingen krijgen dan dat we nu in de sector zien.

  Dat is eigenlijk ook de vraag van het weblog hierboven. Hierbij daag ik je dan ook uit: Reageer als je dat nog niet gedaan hebt op de detuinder.com en/of lanceer ideeën over hoe we voor de meeste telers een oplossing kunnen vinden voor de ontstane problemen.

 • no-profile-image

  R. Welles

  Robert,

  ui de reacties komt duidelijk naar voren dat de meesten het met je stellingen eens zijn, echter nieuwe ideeen komen niet naar voren of we moeten het hebben van: '' de klok moet terug'' Terugkijken naar het verleden omdat het toen naar ons gevoel beter was (wat ik niet direct zomaar beaam) en het daarbij laten is niet de goede weg.

  Jij moet toch ook vinden dat onze huidige organisaties, en ik bedoel ze ook echt allemaal!, dit gewoon niet oppakken en veranderingen teweeg brengen. Je ziet aan de voorzichtige vorming van de APO's dat nieuwe structuren nodig zijn om iets anders van de grond te krijgen. Dan is t toch te zot dat we de reeds bestaande zoveel geld blijven doorbetalen!!!!??????????

 • no-profile-image

  Robert Bergenhenegouwen www.detuinder.com

  @R. Welles

  73 reacties met totaal 240 ha. glas en 205 ha akkerland is naar mijn idee nog niet genoeg om veranderingen door te voeren. Daarnaast loop ik zelf tegen een factor tijd aan. Ik wil best met een aantal collega’s proberen om de sector een frisse wind te geven. Maar het ontbreekt mij aan tijd om één of twee maal per week (want ik denk dat je daar snel mee te maken krijgt) het hele land door te sturen. Om veranderingen op gang te krijgen.

  In het weblog hierboven staat een aanzet tot nieuwe ideeën maar zonder bijpassend overleg wordt het niet echt constructief.

  In mijn ogen is de tijd rijp voor een organisatie die de tot onze beschikking staande technieken (Internet) moet inzetten om vergaderingen te optimaliseren en transparant te houden. De discussies onder web logs zijn daar al een mooi voorbeeld van. Alleen geeft discussiëren met getypte tekst soms een vertekend beeld van iemands mening. En daarom lijkt het mij verstandig om het overleg op een andere manier vorm te geven.

  Ik denk dan aan een structuur waarin overleg tussen personen zoals jij, andere en ik, kan worden gevolgd door bijvoorbeeld alle mensen die geregistreerd zijn bij detuinder.com. Als het overleg live en/of inzichtelijk is kan iedereen zelf actief bijdragen aan oplossingen. Video conferencing is daar volgens mij de oplossing voor. Wat software kost weet ik niet. Maar volgens mij is een web cam, microfoon en een internet aansluiting voldoende om iets dergelijks van de grond te tillen.

Of registreer je om te kunnen reageren.