Bladgewassen

Kropsla

Salmonella op sla heeft in het verleden met name in de VS enkele malen tot een foodscare geleid. - Foto: Peter Visser

AH kropsla met salmonella besmet

Albert Heijn heeft besloten alle kropsla uit de schappen te halen vanwege een besmetting met salomonella.

Foto: Gerard Boonekamp

Prijspiek voor glassla

Veilingprijzen voor glassla volgen dezelfde trend als 2 jaar geleden.

Oogst glassla. - Foto: Peter Visser

Marktupdate: Lage prijzen glassla

Richtprijzen voor de klok bij glassla liggen op een laag niveau ten opzichte van voorgaande jaren in deze periode.

Foto: Peter Visser

Slaprijzen krabbelen op

Richtprijzen voor glassla voor de klok trokken de afgelopen weken iets aan.

Alternatieve slasoorten

Foto: Joost Stallen

Jaarrond 3 hectare waterteelt

3 hectare meet het indoor-bassin van teeltbedrijf B-Four Agro voor teelt van bladgewassen op water.

Foto: GFactueel.nl

Markt: Bionda goedkoper

Klokprijzen van lollo bionda zijn gedurende de afgelopen weken gedaald.

Foto: Stan Verstegen

Weer nieuw fysio valse meeldauw

Op maandag 1 mei heeft de internationale Bremia Evaluation Board voor de EU (IBEB-EU) officieel een nieuw fysio...

Overige bladgewassen

Foto: Joost Stallen

Mooi trio andijvierassen

In Belgisch rassenonderzoek werden vorig jaar slechts drie rassen aangemeld.