Glas

Nieuws

Voorlopig akkoord cao glastuinbouw

Werkgevers en werknemers in de glastuinbouw hebben een onderhandelingsakkoord over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). FNV en CNV leggen het akkoord, met een loonsverhoging van 5,5%, aan hun leden voor.

De al twee jaar verlopen CAO Glastuinbouw lijkt eindelijk vlotgetrokken. Als de leden van FNV en CNV akkoord gaan met de gisteren bereikte overeenstemming, kunnen eind deze maand handtekeningen worden gezet.

De cao voor de glastuinbouw geldt voor zo’n 40.000 werknemers in vaste dienst. Daarnaast lopen nog eens 80.000 seizoenwerkers en uitzendkrachten mee met de loonsverhoging en andere voorwaarden in de cao.

Loonsverhoging van 5,5%

De nieuwe cao geldt tot eind dit jaar. In de loop van dit jaar krijgen de werknemers een loonsverhoging van in totaal 5,5% (3% per 1 januari en 2,5% per 1 oktober). Daarnaast is een eenmalige uitkering van € 500 afgesproken, per 1 januari 2022.

Verder is onder meer afgesproken dat de toeslag voor onregelmatige uren omhoog gaat van 35 naar 50%. Ook wordt de reiskostenregeling eenvoudiger.

Geen extra afspraken over WAB

De al in 2019 begonnen onderhandelingen over deze cao liepen eerder vast op extra afspraken die de werkgevers wilden maken in aanvulling op de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarbij was een heikel punt het moeten vergoeden van oproepwerkers als het oproepwerk toch niet doorging of uitgesteld werd. Ook over het moeten aanbieden van een vast contract aan een flexwerker na twaalf daadwerkelijk gewerkte maanden, wilden de werkgevers afwijkende afspraken maken.

Gewend geraakt aan wettelijke eisen

In de twee jaar dat de glastuinbouw zonder cao heeft gezeten, hebben telers wel moeten werken met de eisen die in de WAB zijn gesteld. Dat bleek in de praktijk minder onwerkbaar dan vooraf gevreesd, vermoedt CNV-onderhandelaar Jeroen Warnaar. In het huidige akkoord zijn die wettelijke eisen dus alsnog onverkort opgenomen.

Hoge WW-premie seizoensarbeid

In november 2020 was bovendien nog de protocolafspraak over het terugbrengen van seizoenswerk in het lage WW-tarief een breekpunt. Dit onderdeel van de WAB was en is volgens de bonden een kwestie die thuishoort in Den Haag. Daarover moeten werkgevers en vakbonden in SER-verband afspraken maken. Warnaar: “Dit speelt niet alleen in de glastuinbouw, maar in veel meer sectoren. Wij kunnen niet vanuit de glastuinbouw toezeggingen doen die voor collega’s in andere sectoren ongunstig uitpakken.” Dit onderwerp is daarom buiten deze cao gebleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.