Glas

Nieuws

Zuidplas biedt teler uitweg na lange schadezaak

De gemeente Zuidplas wil een glasteler compenseren voor de waardevermindering van zijn perceel, maar niet via grote schadevergoeding.

In een langslepende rechtszaak kwam recent in hoger beroep een uitspraak. De gemeente Zuidplas hoeft geen schadevergoeding van € 600.000 te betalen, maar is bereid op andere wijze tegemoet te komen aan een glasteler. De schade was ontstaan doordat het bedrijf na een nieuw bestemmingsplan solitair is komen te staan in een glasgebied en onaantrekkelijker werd door verminderde kansen op ontwikkeling of kansen voor collectieve energievoorzieningen. Verschillende rapporten laten zien dat die schade omvangrijk is. Zo concludeerde StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) in 2018 dat de waarde van het perceel was gedaald van € 1.450.000 naar € 850.000.

Aanpassing bestemmingsplan

De gemeente stelt echter dat via een nieuwe ingreep in het bestemmingsplan de nadelen van dat bestemmingsplan juist deels teniet zijn gedaan. Daarmee stelde het beroep in tegen de schadevergoeding.

De teler heeft ondertussen besloten zijn bedrijf te beëindigen. Daardoor ontstaat volgens de rechter een nieuwe mogelijkheid voor compensatie. In een glasgebied zonder goede kansen op ontwikkeling naar moderne bedrijven kan het perceel meer waard worden door er niet alleen glastuinbouw op toe te staan. De gemeente onderzoekt nu of de bestemming van de gronden verruimd kan worden, waardoor het aantrekkelijker wordt voor herinrichting van het gebied.

Schade van stoppen bedrijf

Nieuw onderzoek moet uitwijzen wat de schade is nu het bedrijf is gestopt en of de voorgestelde route voor compensatie kansrijk is. De rechter wijst de gemeente erop dat zij in dat geval wel € 250.000 verschuldigd is aan de teler, op basis van een eerdere uitspraak. De procedure voor wijziging van de bestemming is langdurig. Ook moet de teler een vergoeding krijgen voor de langslepende procedure, waarin de termijnen zijn overschreden. Dat heeft ook in het nadeel van de teler gewerkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.