Glas

Nieuws

Markt: Supers rekenen hogere prijzen groente door

De hogere prijzen in supermarkten voor verse groenten lijken toe te schrijven aan de slechte weersomstandigheden in augustus.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de inflatiecijfers over augustus gepresenteerd. Voor verse groente liepen de prijzen op in augustus. Dat gebeurt enkel in jaren met moeilijke weersomstandigheden, zoals droogte of wateroverlast. Voor dit jaar lijkt de wateroverlast van begin augustus, maar ook het gebrek aan licht een rol te spelen.

De slamarkt werd door waterproblemen geraakt, waardoor hogere prijzen op de klok betaald werden in teeltgebieden rondom Nederland. Voor contracten heeft dat weinig effect gehad. Ook de lage lichtinstraling in kassen heeft voor enkele producten tot krapte geleid. Dat was in augustus met name voor paprika het geval. Tomaten bleven duur, al speelt daar ook virusdruk een rol met nogal wat uitval en een lagere productie.

Btw-effect

CBS berekent ook de groenteprijzen zonder effect van de btw-verhoging. De verhoging van 3% in 2019 zit nog steeds in de eindprijs. Zonder die verhoging zou de winkelprijs voor verse groente de laagste zijn sinds 2016, blijkt uit cijfers van CBS.

Een vergelijking met 2020 is lastig omdat de verhoudingen op de markt destijds anders waren vanwege corona. De afzet van verse groente ging vooral via winkels door de beperkte opening van de horeca.

Of registreer je om te kunnen reageren.