Glas

Nieuws

‘Trots en gedreven’ over werken in de kas

‘Love your people like your crop’ is de slogan van de vandaag gelanceerde campagne van Glastuinbouw Nederland over het werk dat met name internationale werknemers in de kassen doen.

Vrij vertaald: Net zo zuinig op je mensen als op je gewas. De glastuinbouw zet met deze Engelse slogan en de Nederlandse campagnetitel ‘Trotse werkgevers, gedreven werknemers’ haar beste beentje voor als het gaat over werken in de kas. De boodschap van de campagne is gericht op de telers die dat werk te bieden hebben én op de maatschappij, die soms de glastuinbouw nog associeert met misstanden met arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten onder vergrootglas

“Corona heeft de positie van internationale werknemers onder het vergrootglas gelegd”, stelt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland. “We hebben de Commissie Roemer diverse bedrijven laten zien waar ondernemers de inzet van internationale werknemers prima hadden geregeld, inclusief huisvesting via een erkend uitzendbureau”, vult beleidsspecialist arbeid Peter Loef aan.

De tuinder en zijn Polen - nog altijd goed voor drie kwart van de seizoensarbeid in de kas -  als beeldmerk van de campagne. - Foto: Glastuinbouw Nederland
De tuinder en zijn Polen - nog altijd goed voor drie kwart van de seizoensarbeid in de kas - als beeldmerk van de campagne. - Foto: Glastuinbouw Nederland

Buitenlanders noodzakelijk voor glastuinbouw

Loef noemt het een gegeven dat internationale werknemers noodzakelijk zijn voor de glastuinbouw. “Dat feit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, waar ondernemers zich terdege van bewust moeten zijn”, benadrukt hij. “Als we met elkaar de excessen kunnen uitbannen, resteert een sector die als voorbeeld kan dienen van hoe het kan, hoe het moet. Daar kunnen de media dan ook niet meer omheen.”

Flexibele seizoensarbeid essentieel

Met de campagne richt Glastuinbouw Nederland zich ook tot bestuurders. “Overheden, politiek en SER moeten beseffen dat de inzet van internationale werknemers voor een belangrijk deel is gestoeld op de seizoensarbeid op teeltbedrijven. Flexwerk is en blijft een kenmerk van de glastuinbouw”, aldus glastuinbouwvoorzitter Bom-Lemstra.

Of registreer je om te kunnen reageren.