Glas

Nieuws

Poolse arbeidsmigranten tevreden over Westland

Poolse arbeidsmigranten zijn overwegend positief over werken en wonen in het Westland. Dat blijkt uit een deze week door B en W naar de gemeenteraad gezonden onderzoek.

Een onderzoek onder bijna 367 Polen werkzaam in het Westland levert een tamelijk positief beeld op. Twee derde is positief over het gebied en 92% is goed te spreken over het werk dat ze er doen. Aan de negatieve kant: één op de vijf heeft wel eens met ‘intimidatie’ door het uitzendbureau te maken gehad. En een kwart van de respondenten heeft bedenkingen over de hoogte van hun inkomen, vooral over het toegepaste uurloon en inhoudingen.

Geen signalen arbeidsuitbuiting

Het onderzoek werd tussen augustus 2019 en augustus 2020 uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexilu, in opdracht van de gemeente Westland. Het onderzoek heeft geen concrete signalen van daadwerkelijke arbeidsuitbuiting opgeleverd. “Dit betekent echter niet dat arbeidsuitbuiting hier niet voorkomt”, stellen B en W in de brief aan de raad.

Al langer en vaker in Nederland

Een mogelijke vertekening van de resultaten is gelegen in het feit dat uitsluitend Poolse arbeidsmigranten zijn ondervraagd. De andere nationaliteiten, in het bijzonder Roemenen, Bulgaren en Moldaviërs, werden te weinig aangetroffen of waren niet bereid mee te werken. Ook is opvallend dat de groep ondervraagden gemiddeld al vrij lang en vaak in Nederland heeft gewerkt en gewoond: gemiddeld 46 maanden verdeeld over 16 periodes.

Het onderzoek is daarom geen reden voor de gemeente Westland om de inspanningen voor het tegengaan van arbeidsuitbuiting te verminderen, aldus B en W. Met name wil Westland ook met de andere nationaliteiten in contact komen. Ook wil Westland werk maken van de de aanbeveling van de onderzoekers om samen met werkgevers en huisvesters periodiek de stemming onder hun mensen te peilen.

Of registreer je om te kunnen reageren.