Glas

Nieuws

Minister: enkele scenario’s CO2-afspraken glassector

Voor een nieuw CO2-convenant met de glastuinbouw kijkt de overheid naar ‘enkele scenario’s’. Dat antwoordt minister van landbouw Carola Schouten op vragen over het jaarverslag van haar ministerie.

Er moet een convenant energietransitie glastuinbouw 2021-2030 worden gesloten met de glastuinbouw. Dat convenant moest er al zijn, maar is complex door onder meer de discussie rond de verhoging van de elektriciteitsbelasting ODE.

LNV onderhandelt met Ministeries van EZK en Financiën, Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland over zo’n nieuw convenant met CO2-doelen voor 2030.

Gaat om balans maatregelen

Wat in de scenario’s is opgenomen, is ongeveer bekend, maar volgens Schouten gaat het in de onderhandelingen over de balans van een aantal zaken. Zo zal CO2 van een hogere heffing worden voorzien en faciliteert de overheid CO2-reductie op de bedrijven en de randvoorwaarden daarvoor, bijvoorbeeld door CO2-levering te steunen. Er zijn ander trajecten waarbij de glastuinbouw moet aanhaken, zoals de lopen evaluatie en aanpassing van de energiebelastingen. Verder spelen ook actuele ontwikkelingen een rol, volgens de minister. Mogelijk doelt ze op de problemen om de glastuinbouw te compenseren voor de hogere ODE-aanslag op elektriciteit. Ook zijn recent areaalcijfers voor glastuinbouw in Nederland hoger bijgesteld, wat bijdraagt aan de complexiteit van de onderhandelingen. In haar antwoord benoemt de minister dat niet.

Ruimte na 2025

Schouten kreeg de vraag hoeveel vertraging is opgetreden in de energietransitie van de glastuinbouw. De lage gasprijs en hogere ODE-tarieven hebben het gebruik van WKK-installaties namelijk gestimuleerd. Daarbij wordt gas gestookt voor warmte, elektriciteit en CO2. De minister gaat ervan uit dat na 2025 het gebruik van WKK’s afneemt en er ‘weer ruimte komt voor energiebesparing’. In hoeverre de overheid dat wil sturen met haar beleidsinstrumenten, benoemt de minister niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.