Glas

Nieuws

GroenLinks in de bres voor glastuinbouw

Restwarmte van grote bedrijven wordt te veel bevoordeeld ten opzichte van andere warmteleveranciers zoals aardwarmte.

Grote bedrijven zijn aangewezen voor emissierechten op het Europese Emission Trading System (ETS). Als zij restwarmte leveren in warmtenetten leidt dat tot vrijstellingen op, die onevenredig voordeel betekenen ten opzichte van andere warmteleveranciers. Dat stelt GroenLinks Zuid-Holland in een aangenomen motie met CDA, Denk en Groep van Rijnberk naar aanleiding van het subsidiebesluit voor het warmtetransportnetwerk WarmtelinQ en WarmtelinQ(+). De warmte van het Havenbedrijf komt van bedrijven die de ETS-voordelen genieten.

Oneerlijke concurrentie

Bedrijven die geen ETS-bedrijven zijn en toch alternatieve warmte leveren, krijgen die vrijstellingen niet. Toch leveren zij ook een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie, stelt de motie. Dat is oneerlijke concurrentie. Robert Klumpes van GroenLinks Zuid-Holland: “Het is om het even of het gaat om datacenters of aardwarmtebedrijven, maar deze bedrijven krijgen dat voordeel niet door een foutje in de Europese wetgeving. Ook in de concept-Warmtewet is dat niet geregeld.”

Dat grote voordeel voor de ETS-bedrijven kan innovatie remmen, omdat het kleinere bedrijven benadeeld om aan te haken op een open warmtenet. De voordelen van de grote bedrijven moet daarom ook terechtkomen bij andere warmteleveranciers en afnemers van warmte, vinden de partijen in de motie. Ook kan de waarde worden geïnvesteerd in verduurzaming. Daarmee wordt voorkomen dat uitstoot elders ontstaat.

Geothermie Nederland kent de discussie over deze concurrentienadelen niet. Verreweg de meeste aardwarmtebedrijven zijn niet aangesloten op ETS en missen zo de voordelen als ze de warmte elders leveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.