Glas

Nieuws

Zuid-Holland past subsidie aan: CO2 naar kas

Provincie Zuid-Holland past een subsidieregeling aan om deze beter te kunnen inzetten voor CO2-netwerken in de glastuinbouw.

Het gaat om de Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland. Om de bestaande regeling ook voor CO2-gebruik in de glastuinbouw in te zetten, wordt het begrip ‘industrieterreinen’ verruimd. Op die manier vallen glastuinbouwclusters daar ook onder. Netbeheerders kunnen steun aanvragen voor de aanleg van energie-infrastructuur van een hoofdstructuur naar een glastuinbouwcluster.

WKK uitzetten

Voorwaarde is dat moet worden aangetoond hoeveel CO2-reductie toegeschreven kan worden aan het project. Dat betekent dat helder moet zijn voor hoeveel procent de Warmte Kracht Koppeling (WKK) wordt uitgezet. Zo moet de verhouding van de inzet van WKK voor elektriciteit/warmte en CO2 als grondstof worden aangetoond.

Maximumbedrag vastgezet

De regeling is ook aangepast aan de stijgende prijzen voor CO2. Daardoor dreigt de steun onaantrekkelijker te worden. Met de aanpassing van het maximumbedrag van € 30 in de subsidieberekening voor een ton CO2 valt de besparing nooit lager uit dan een minimum CO2-besparing.

Of registreer je om te kunnen reageren.