Glas

Nieuws

Glastuinbouw: dan maar alternatief ODE-compensatie

Het is niet gelukt om tot een compensatieregeling te komen voor glastuinbouw voor de ODE-tariefstijging voor elektriciteit.

Ondanks alle inspanningen van het ministerie van LNV ziet Glastuinbouw Nederland een compensatie voor getroffen bedrijven niet meer tot stand komen. Voor compensatie is wel geld gereserveerd is (€ 11 miljoen). Daarom vraagt Glastuinbouw Nederland de Tweede Kamer snel te komen tot een structurele stelselwijziging van de 3e schijf elektriciteit en na te denken over alternatieven voor compensatie. Dat is de strekking van een brief van Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland en de Rabobank.

Het is nu circa anderhalf jaar geleden dat de ODE-tariefstijging in de 3e belastingschijf voor elektriciteit werd doorgevoerd. Ondertussen erkent het ministerie van LNV dat deze stap de energietransitie heeft geremd in de glastuinbouw. Elektrificatie is voor de glastuinbouw een belangrijk pad in de energietransitie.

Compensatie is al geleverd

Echter, compensatie voor de lastenstijging lukt niet vanwege staatssteunregels, ondanks grote inzet van ambtenaren van LNV. Voorzitter van Glastuinbouw Nederland Adri Bom-Lemstra: “Aangezien de compensatieregeling een subsidie op milieugebied betreft, moet de tegenprestatie ook in die hoek worden gevonden. Gebleken is dat met name dit aspect het onmogelijk maakt om tot een werkbare regeling te komen. Zo kunnen zelfs gerenommeerde, innovatieve bedrijven – zoals koplopers in de energietransitie Koppert Cress uit Monster en Wijnen Square Crops uit Egchel – geen tegenprestatie leveren voor de compensatieregeling. Zij hebben deze prestaties immers al geleverd. Bovendien blijkt het toekennen van compensatie met terugwerkende kracht, hetgeen in dit geval nodig is, ook niet haalbaar.”

CO2 dreigt in zeebodem te verdwijnen

In de brief aan de Tweede Kamer wordt ook zorg uitgesproken over de beschikbaarheid van CO2 voor levering aan de bedrijven. De CO2 dreigt volledig te verdwijnen in opslag in de zeebodem door nieuwe stimuleringsmaatregelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.