Glas

Nieuws laatste update:17 mei 2021

EZK: Aardwarmteprojecten Luttelgeest afstemmen

De minister van Economische Zaken wil dat aardwarmteprojecten van Hoogweg en Aardwarmtecombinatie Luttelgeest (ACL) kijken naar onderlinge effecten.

Dat blijkt uit de ontwerp-instemmingsbesluiten op de beider winningsplannen. Daarop is nog inspraak mogelijk. Hoogweg wint al sinds 2018 warmte uit een aardwarmtebron in Luttelgeest voor paprika en mag onder voorwaarden doordraaien. Het tweede en nieuwere project, ACL, krijgt een voorlopige vergunning voor twee jaar, waarin moet worden onderzocht hoe beide projecten elkaar beïnvloeden. De putten liggen twee kilometer uit elkaar.

Een derde aardwarmtebron (de tweede van Hoogweg) is nog niet in deze ontwerp-besluiten meegenomen. Dat winningsplan wordt nog bestudeerd door het ministerie en adviesdiensten als TNO, de Mijnraad en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Koudwaterbel beweegt sneller

Het tweede project in Luttelgeest is klaar met boren, maar wacht met productie op goedkeuring van het winningsplan. Het ontwerp-instemmingsbesluit voor ACL voor het winningsplan geldt nu voor twee jaar om zo eerst nader onderzoek te doen naar interferentie. Berekeningen van TNO laten zien dat de twee systemen qua druk zullen gaan interfereren. Dat zal er voor zorgen dat de koudwaterbel van de put van ACL richting de productieput van het Hoogweg systeem beweegt. Dat kan de levensduur beïnvloeden.

De minister stelt voor ACL dat het maximale debiet (volumesnelheid) van 351 kubieke meter water per uur voor de eerste twee jaar van pompproductie nog wel acceptabel is. De drukbegrenzingen van de pomp werken wel beperkend. Het maximale volume te pompen water bij die grens is circa 5 miljoen kubieke meter water in de eerste twee jaar van dit ontwerp-besluit.

Andere risico‘s

Voor het project ACL zijn in het ontwerp-besluit verder eisen vermeld om risico’s op schade door aardbevingen of lekkage te voorkomen. Het risico op bevingen wordt laag ingeschat voor ACL. Hoogweg moet voor haar aardwarmtebron nader onderzoek doen naar bevingsrisico’s en zo nodig een stoplichtsysteem aanbrengen. Of het aardwarmteproject Hoogweg 2 voor deze risico’s een rol speelt, wordt niet duidelijk uit de plannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.