Glas

Nieuws

Adviesvoucher verduurzaming voor glastuinbouw

Financieringsregeling voor bedrijfsadvies of cursuskosten is nu ook gericht op duurzame glastuinbouw.

Op 31 mei gaat een subsidiemodule open voor agrarische bedrijfsadvisering en educatie met het oog op duurzame landbouw. De regeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat richt zich dit keer ook op duurzame glastuinbouw. Dit aandachtsveld is als extra opgenomen, blijkt uit de toelichting. De onderwerpen en aandachtsvelden zijn vooral gericht op buitenteelten voor bodem en bemestingsadvies of precisielandbouw, maar ook op horizontale samenwerking.

€ 1.500 voor bedrijfsadvies verduurzaming

Door deze regeling kunnen telers en veehouders bedrijfsadvies declareren voor verduurzaming. Daarvoor is maximaal € 1.500 te declareren via RVO. Voor cursussen is maximaal € 800 declarabel. Een bedrijf mag voor één van de twee opties kiezen. Daarnaast kunnen bedrijfsadviseurs kosten voor scholing declareren.

Of registreer je om te kunnen reageren.