Glas

Nieuws

Westlands instrument grondmarkt is stimulans HOT

Als gewone bedrijven in Westland willen uitbreiden moeten ze dat vaak compenseren door elders in groen of glastuinbouwgrond te investeren.

De gemeente Westland heeft een nieuw instrument ontwikkeld die kansen voor glastuinbouw, natuur en bedrijfsterreinen verbetert en een stimulans is voor het Ontwikkelingsbedrijf HOT.

Moderniseren

De gemeente wil de glastuinbouw moderniseren, maar de gewone bedrijven in het buitengebied liggen vaak in de weg. Het aantal gewone bedrijven in die glastuinbouwgebieden wordt nu bevroren. Als zo’n bedrijf toch wil uitbreiden met grond of meer gebouwen op het terrein wil plaatsen, kan dat alleen door elders bijvoorbeeld gewone (duurdere) bedrijfsgrond te kopen en dat voor glastuinbouw beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld Ontwikkelingsbedrijf HOT. Dat kan herstructurering aanjagen.

Geen gewone compensatie

In Nederland bestaan al compensatieregelingen, maar die gaan vaak over uitruil van vierkante meters. Westland heeft voor een aantal mogelijke grond- of bouwtransacties waardes vastgesteld, waardoor een slimmere uitruil mogelijk is dan alleen compensatie in vierkant meter. Er wordt daardoor gecompenseerd in waarde. Zo is bijvoorbeeld ook de waarde van het opkopen en verwijderen van een burgerwoning van compensatiewaarde voorzien als deze woning in de weg ligt bij een verkavelingsproject. Ook kan een gewoon bedrijf dat wil uitbreiden elders een snipper glastuinbouwgrond kopen en dat groen laten bestemmen voor natuur ter compensatie.

Geen fonds

Met het instrument verwacht Westland de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren. Aanvankelijk was het de bedoeling hiervoor een compensatiefonds in te stellen, maar dat levert teveel financiële en juridische risico’s op. Nu is gekozen voor een verordening. Een aanvraag van een gewoon bedrijf dat wil uitbreiden in het buitengebied wordt alleen in behandeling genomen als deze zelf compensatiemaatregelen erbij zoekt in glastuinbouwgrond of woningen. De verordening is gebubliceerd in het Gemeenteblad en bevat de rekenwaardes voor de bepaling van compensatiewaarde. Zo rekent Westland met grondwaarde van € 45 per meter glastuinbouwgrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.