Glas

Nieuws

Warmtevraag Westlandse kassen groeit tot 70% regio

Van alle kassen in regio Rotterdam en Den Haag groeit de warmtevraag van Westlandse kassen van 58% naar 70% in 2030.

Dat zijn ramingen uit de regionale energiestrategie van 22 regiogemeentes, RES 1.0. De warmtevraag van kassen in Oostland en de verspreide glastuinbouw in die regio zal dalen, maar in Westland de komend jaren juist stijgen. De raming komt uit de Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland van de provincie. De warmtevraag stijgt harder in Westland dan de elektriciteitsvraag, blijkt uit deze studie.

Verduurzamingsinitiatieven

Voor zowel warmte als elektriciteit is de glastuinbouw overigens betrokken bij kansrijke verduurzamingsinitiatieven. Zo moet in Westland een uitgebreid warmtenetwerk komen met rest- aardwarmte. De glastuinbouw wordt daarmee een springplank genoemd voor de aanleg van ‘bovengemeentelijke infrastructuur’ voor warmte.

Ramingen onzeker

Ramingen voor de glastuinbouw zijn wel onzeker, omdat internationale ontwikkelingen of innovaties kunnen leiden tot areaalkrimp of daling van de warmtevraag. Voor na 2030 zijn geen goede voorspellingen te maken. Zelf wil de sector klimaatneutraal zijn in 2040.

Besparing energie en warmte

De regionale energiestrategie gaat grotendeels over besparing van energie en warmte. Dat is de meest efficiënte optie om minder broeikasgassen uit te stoten. Het doel is om 30% energie en warmte te besparen in de glastuinbouw in 2030. Dat kan worden gehaald met rest- en aardwarmte waarvoor geen gas wordt verstookt in kassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.