Glas

Nieuws

Warmte koelcellen inprikken op Westlands warmtenet

De gemeente Westland selecteert buurten om met geothermie te verwarmen. Daar zitten ook tuinbouwbedrijventerreinen bij met koelwarmte.

Dat blijkt uit de conceptversie van de Warmtevisie. De gemeente Westland heeft zes gebieden aangewezen waar vóór 2030 als eerste gebouwen op duurzame warmte kunnen worden aangesloten. Veel van de warmte uit dat netwerk komt uit tuinbouwgerelateerde aardwarmtebronnen.

Of dat aansluiten op huizen lukt, hangt overigens sterk af van overheidssteun om duurzame warmte betaalbaar te maken. Zo zijn de aanlegkosten hoog voor het doortrekken van een warmtenetwerk naar die gebieden. Als het om nieuwbouw gaat zijn de kansen groter.

Warmte oogsten uit koelcel

Bij de zes geselecteerde gebieden zijn bedrijventerreinen ABC Westland en Wateringen opgenomen, blijkt uit de opties en kansen voor de gebieden. Er is een grote vraag naar koeling op het bedrijventerrein. De daarbij gewonnen warmte kan mogelijk ingezet worden als bron op het WarmteSysteem Westland (WSW) of in een kleinschalig buurtwarmtenet. Ook is Warmte Koude Opslag (WKO) in de bodem een optie, wanneer eerst bestuurlijke hobbels worden weggenomen. Op de grote daken kunnen zonthermische panelen geplaatst worden voor een lokaal warmtenetwerk. Vooral op tuinbouwbedrijventerrein ABC Westland liggen kansen. Deze wordt de komende jaren uitgebreid.

Warme gebieden

Westland moet dit jaar een warmtevisie opstellen, net als andere gemeentes. Deze geselecteerde buurten en bedrijventerreinen zijn het meest kansrijk omdat aanleg relatief goedkoop is. De geplande aanleg van het warmtenetwerk loopt langs deze gebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.