Glas

Nieuws

Teler lost conflict plantmateriaal vaker zelf op

Leveranciers en afnemers lossen conflicten over de kwaliteit van plantmateriaal steeds vaker gezamenlijk op.

Partijen kloppen steeds minder vaak aan bij Naktuinbouw om over de kwaliteit of rasechtheid van het plantmateriaal een oordeel te laten vellen. Naktuinbouw ziet het aantal klachten over teeltmateriaal bij Naktuinbouw afnemen. In 2020 kwam vier keer een teler met een klacht over zijn groentenplanten bij Naktuinbouw. In één geval bleek de klacht gegrond, blijkt uit het jaarverslag over 2020.

Aantal klachten lag hoger

Naktuinbouw komt met een onafhankelijke uitspraak als afnemer en leverancier er zelf niet uitkomen, bij klachten over uitgangsmateriaal over bijvoorbeeld raszuiverheid of uitval van planten. Voorheen lag het aantal klachten hoger. Zo waren in 2018 alleen al 15 klachten ingediend door komkommertelers over het komkommervirus TNV (en toegekend).

Uit het jaarverslag blijkt wel dat een klacht over rasechtheid van aardbeienplanten gegrond is verkaard. Dat ging over een klacht over onderzoek van Naktuinbouw. De klager is schadeloos gesteld.

99 keer ToBRFV

Naktuinbouw voert belangrijk onderzoek uit voor de tuinbouw bij import en export van plantmateriaal of zaad. Daarbij trof Naktuinbouw in 2020 duidelijk minder schadelijke organismes aan (11 tegen 104 in 2019). Naktuinbouw vond 293 keer een schadelijk organisme aan van een lijst waarvoor maatregelen nodig zijn (RNQP). In 2019 bestond deze lijst nog niet.

Het laboratorium van Naktuinbouw stelde in 2020 in totaal 99 keer het tomatenvirus ToBRFV vast. Dat hoeft niet van Nederlandse telers of zaadbedrijven te zijn.

Nieuwe organisatiestructuur Naktuinbouw

Het jaar 2021 is voor Naktuinbouw een overgangsjaar naar een nieuwe organisatie en werkwijze. Zo is de directie uitgebreid naar een tweehoofdige. In 2020 bedroeg de omzet 32,2 miljoen euro. Het boekjaar 2020 sluit af met een positief resultaat, voor belasting, van € 91.000. Over 2020 ontving Naktuinbouw extra gelden van de overheid voor voorbereidingen op Brexit en nieuwe plantgezondheidswetgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.