Glas

Nieuws

EZ: nieuwe energieregelingen kassen afwegen

Bij de afweging van nieuwe regelingen voor energietransitie in de glastuinbouw is transparantie belangrijk.

Dat concluderen ambtenaren in een Toekomstverkenning ODE (Opslag Duurzame Energie). De glastuinbouw was compleet verrast toen het op Prinsjesdag 2019 hoorde van de verhoging van de ODE-tarieven. Bij de ontwikkeling van komend nieuw beleid is transparantie belangrijk, stellen de ambtenaren.

Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft de eindrapporten van een evaluatie van de Opslag Duurzame Energie (ODE) en een toekomstverkenning over dit heffingsinstrument naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is aan een volgend kabinet om te overwegen waar de rapporten relevant zijn voor het inrichten van het toekomstige fiscale stelsel. Van ’t Wout heeft daarbij geen richting aangegeven.

Brede weging belasten energieverbruik

De impact van nieuwe fiscale regelingen kan alleen gemeten worden als alle instrumenten rond het belasten van energieverbruik worden meegewogen. Daar is het CO2-sectorsysteem van de glastuinbouw er één van. Ook is de verdeling van de lasten tussen de sectoren een belangrijke factor om rekening mee te houden, staat in de toekomstverkenning. Op zo’n brede afweging hamert Glastuinbouw Nederland ook.

In de evaluatie van de ODE-regeling door CE Delft is een verdeling tussen sectoren van de bijdrage aan de ODE opgenomen. Landbouw (grotendeels glastuinbouw) draagt € 153 miljoen bij in 2020, oplopend naar € 217 miljoen in 2030 als er geen reparatie plaatsvindt. Die stijgende lasten raken de investeringscapaciteit van de bedrijven in de glastuinbouw. Dat zal ertoe leiden dat 15% van de CO2-besparing van de glastuinbouw in 2030 op de tocht komt, berekenden onderzoekers van Wageningen UR in 2020.

Of registreer je om te kunnen reageren.