Glas

Nieuws

Waterschap wijzigt inspecties glastuinbouw Brabant

Inspectie focust in 2021 op doelmatige zuivering en op andere concentratiegebieden.

Het toezicht van Waterschap Brabantse Delta op waterzuivering bij tuinders wijzigt in 2021 op in ieder geval twee punten. In 2020 rondde Brabantse Delta de inspectie van alle 400 glastuinbouwbedrijven af in haar gebied. Nagenoeg alle bedrijven beschikken over een zuivering of zijn nullozers. In 2021 gaat het Waterschap bij 40 bedrijven na of de zuivering wel doelmatig werkt. Daarmee bezoekt het Waterschap minder bedrijven, maar wel intensiever.

Aanpak Steenbergen en Made succes

Brabantse Delta spreekt in haar jaarplan bovendien over een verschuiving van haar gebiedsgerichte monitoring van waterkwaliteit. Die aanpak is in Steenbergen en Made een succes en leidde tot een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit in 2020.

Bewustwording

Elke twee weken monitort het Waterschap het water op aanwezigheid van nutriënten en in mindere mate op gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt met de ondernemers samengewerkt aan bewustwording en lozingen aangepakt. Deze aanpak wil het Waterschap nu verplaatsen naar andere concentratiegebieden voor glastuinbouw en waar mogelijk ook bij solitaire glastuinbouwbedrijven in haar gebied.

Monitoring afgeschaald

De monitoring wordt in Steenbergen en in Made nu afgeschaald. Er zal in 2021 ook worden ingezet op alternatieve meettechnieken om ongewenste lozingen slimmer en sneller te kunnen traceren, schrijft het Waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.