Glas

Nieuws

Westland: Enkele tientallen bedden op teeltbedrijf

De gemeente Westland verwacht dat een groep teeltbedrijven huisvestingsruimte krijgt voor enkele tientallen bedden.

Dat stelt wethouder Albert Abee in antwoord op vragen van het CDA Westland. In de gemeente Westland wordt met de provincie Zuid-Holland gewerkt aan voorwaarden voor huisvesting op de teeltbedrijven. De gemeente gaat uit van beperkte huisvesting ‘met per initiatief maximaal enkele tientallen bedden’, zo stelt Abee. Het aantal bedrijven of initiatieven op bedrijven zal mogelijk ook enkele tientallen bedragen. Zoveel bedrijven zullen mogelijk aan de criteria kunnen voldoen, aldus Abee.

Nieuwe maatregel

Huisvesting op teeltbedrijven was lang niet toegestaan voor bedrijven in Westland, maar de huisvestingskrapte maakt deze maatregel nodig. Het lijkt opgeteld tot naar schatting enkele honderden bedden te kunnen leiden. Een concreet aantal is op dit moment nog niet te noemen.

Vergunningsaanvraag

Volgens Abee is een aantal huisvestingslocaties in de gemeente in ontwikkeling. Dit zijn initiatieven die niet op erven van teeltbedrijven ontwikkeld worden. De gemeente heeft een sneltoets waarmee initiatiefnemers weten of plannen kansrijk zijn. Vijf initiatieven zijn zo getoetst, waarvan één ondernemer ook echt een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend. Westland verwacht meerdere vergunningsaanvragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.