Glas

Nieuws

Vreemd vermogen zakt op ‘ouder’ glasgroentebedrijf

Een gemiddeld glasgroentebedrijf ziet de balans opvallend verbeteren, maar ook verouderen.

Dat blijkt uit de laatst verzamelde bedrijfseconomische gegevens van onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR). In 2019 daalde het aandeel vreemd vermogen in glasgroentebedrijven snel. In 2018 raamde WUR dat op € 2 miljoen, in 2019 op € 1,5 miljoen. Het eigen vermogen steeg van € 2,9 miljoen naar € 3,1 miljoen. Daarmee beweegt glasgroente met vermogensverhouding naar het gemiddelde voor land- en tuinbouw.

Vreemd vermogen aflossen

Het lijkt erop dat de gunstige bedrijfsresultaten van de laatste jaren gebruikt zijn om vreemd vermogen af te lossen. Dat lijkt ten koste te gaan van investeringen op glasgroentebedrijven. Voor zowel gebouwen, glasopstanden en installaties is in 2019 een lagere moderniteitswaarde toegekend door de onderzoekers. Dit duidt op een lagere investeringssnelheid.

Waarde voor materiële activa

Opvallend is ook de waarde voor materiële activa van de bedrijven. Die daalde in 2019, net als de totale waarde van de bedrijven. Hiervoor voert WUR deels steekproefoorzaken aan. Uit kadastrale gegevens is een gemiddeld kleinere bedrijfsomvang aangehouden in de laatste berekening, maar mogelijk speelt de veroudering van de glasopstand een rol in de waardering. De steekproefuitkomst is gebaseerd op 98 glasgroentebedrijven. Nog enkele bedrijven worden toegevoegd, waardoor waardes nog enigszins kunnen wijzigen.

Stevige solvabiliteit

Dat de glasgroentesector algeheel vooruit boert, blijkt ook wel uit het percentage bedrijven met een stevige solvabiliteit. In 2019 had 78% van de bedrijven een (stevige) solvabiliteit van 50 of meer. Dat was 68% in 2016. Sinds dat jaar 2016 steeg het eigen vermogen gemiddeld ruim € 0,8 miljoen in 2019, terwijl het vreemd vermogen in die vier jaar afname van € 2,1 naar € 1,5 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.