Glas

Nieuws

Dossier glastuinbouw officieel controversieel

Het toekomstige energiebeleid voor de glastuinbouw is officieel als controversieel onderwerp benoemd.

Dit betekent dat de verdere behandeling van het glastuinbouwdossier op een aantal punten wordt aangehouden door de vaste kamercommissie.

De vertraging is het gevolg van het vallen van het kabinet. De behandeling had al vertraging opgelopen nadat de gesprekken tussen de sector en de overheid lastig werden door nieuwe cijfers over arealen en CO2-uitstoot, maar ook door de verhoging van de ODE-heffing voor glastuinbouw. Ook de glastuinbouwsector zelf gaat uit van een maandenlange vertraging.

Discussiestukken

Voor vernieuwing van het energiebeleid voor de glastuinbouw zijn recent belangrijke rapporten verschenen die de basis vormden voor de politieke behandeling. Zo kwam de Evaluatie instrumentarium glastuinbouw uit, de jaarlijkse Energiemonitor glastuinbouw 2019. In een nieuw glastuinbouwconvenant moeten sector en overheid het eens worden over een actualisatie van de CO2-raming en CO2-doelstelling 2020. en de heffingen uit het CO2-sectorsysteem.

Of registreer je om te kunnen reageren.