Glas

Nieuws

Brinkman en Kind samen in robotisering kas en loods

Vier Nederlandse bedrijven in kastechniek stappen samen in robotisering van kas en sorteer- en verpakkingsloods.

Hortilogics is de naam van een joint venture van Berg Hortimotive en HortiKey (dochterbedrijven van Royal Brinkman Groep) en KOAT en Crux Agribotics (dochters van Kind Technologies). De nieuwe onderneming gaat een compleet pakket leveren voor ontwerp, realisatie en onderhoud van slimme logistieke systemen van teelt tot sorteren en verpakken van tuinbouwproducten.

“De groeiende vraag naar turn-key oplossingen voor interne bedrijfslogistiek is het gevolg van schaalvergroting, toenemende schaarste aan arbeid en de opmars van robotica en data-gedreven tools binnen bedrijfs- en ketenprocessen”, aldus het persbericht van de vier bedrijven. Hortilogics richt zich nadrukkelijk op de internationale markt.

Grote complexe projecten aannemen

Op projectbasis werken de vier bedrijven al geruime tijd samen. De joint venture moet het mogelijk maken om grote, complexe projecten integraal aan te nemen en opdrachtgevers effectief te ontzorgen. De producten en diensten van Hortilogics en haar partners hebben betrekking op ‘Smart Greenhouse Logistics’. Hierin zorgen slimme platforms, zogeheten automated guided vehicles (agv’s) en robots, voor datacollectie en werkzaamheden zoals gewasonderhoud, scouten, oogstprognose en oogsten in de kas en producttransport, geautomatiseerd sorteren en verpakken van geoogste producten in de verwerkingsruimte.

Sterke en transparate versketens

“Er ligt een enorm potentieel voor Smart Greenhouse Logistics”, zegt directeur Kees van Dam van KOAT. ”De mondiale glastuinbouw groeit hard en wij geloven in sterke versketens met transparante informatie-uitwisseling. Door samen te investeren kunnen we elkaars sterkten beter benutten en opdrachtgevers effectiever ontzorgen”, aldus Van Dam.

Of registreer je om te kunnen reageren.