Glas

Nieuws

Areaal vruchtgroente BelOrta blijft stabiel

De arealen komkommer en paprika bij BelOrta stijgen verder door, blijkt uit een enquête.

De analyse van een in oktober vorig jaar verstuurde enquête over het areaal bij BelOrta geeft aan dat er weinig verandering is in het totale areaal en in het areaal vruchtgroenten. Al geeft 5% van alle geënquêteerde telers aan dit jaar te zullen stoppen. De oppervlakte komkommer- en paprika-types is dit jaar wel groter, met een toename van respectievelijk 5 en 9%. Ook een jaar eerder was al een areaal-stijging van 5 en 6% waar te nemen bij deze gewassen.

Kleurverdeling paprika

Bij de geblokte paprika (8% totale groei) komt er in elk van de grootste kleursegmenten evenveel hectare bij. Daarmee komt de onderlinge verdeling uit op 66% rood, 25% geel en 9% groen. Het areaal puntpaprika stijgt met 25%. Dit jaar staat er verder 6% meer aubergine, en zal het areaal courgette licht dalen met 3%.

Verschuiving naar specialties bij tomaat

Daarentegen daalt het areaal tomaat met in totaal 4%. Vooral het segment van de losse tomaten neemt met 13% stevig af ten opzichte van vorig jaar. Bij de trostomaten vindt een krimp van 13% plaats. Maar in tegenstelling tot de standaard segmenten is bij de tomaten-specialties juist een uitbreiding met 13% te zien. Daarmee groeien de specialties zelfs uit boven het gezamenlijke areaal van de trostomatenblokken Elite en Princess.

Lees verder onder de grafiek

Bladgewassen

Bij de bladgewassen onder glas hebben opnieuw enkele telers aangegeven met de teelt te zullen gaan stoppen. Zonder bedrijfsuitbreiding bij de overige collega’s geeft het krulandijvie-areaal met -75% de grootste procentuele krimp. Daarnaast komt er minder selderij. Andijvie is met 9% de enige stijger.

Het totale areaal kropsla en alternatieve sla zal vrijwel gelijk blijven, waarbij twee derde van de aanvoer zal komen uit de teelt op water.

Vollegrond en zachtfruit

Bij de vollegrondsteelten stijgt het areaal prei en witlof licht met 8%. Grootste stijgers zijn sluitkool en knolvenkel, met een uitbreiding in areaal van 16% en 20%. Bij het zachtfruit is een verschuiving te zien van framboos (-8%) naar braam (7% toename). Aardbei stijgt heel licht in aantal hectares met 3%.

Lees ook: BelOrta: recordomzet 2020 door groei glasgroente

Of registreer je om te kunnen reageren.