Glas

Nieuws

Westland opent deur voor huisvesting bij kassen

Gemeente Westland is een stap verder naar het huisvesten van arbeidsmigranten op teeltbedrijven. Glastuinbouw Nederland is blij met het voorstel dat B en W deze week heeft gepubliceerd.

Tijdelijke huisvesting die toekomstige herstructurering van de voor glastuinbouw bestemde gebieden niet mag hinderen, dat is de kern van wat Westlandse tuinbouwbedrijven zouden kunnen gaan realiseren. Tot op heden was de enige manier voor telers om hun arbeidsmigranten bij hun bedrijf te huisvesten het gebruik van bedrijfswoningen. In de deze week in het Gemeenteblad gepubliceerde Beleidsregels tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten bij glastuinbouwbedrijven staat ook die vorm van huisvesting weer genoemd, maar ook alle voorwaarden waar nieuwe manieren van tijdelijk de eigen werkers huisvesten aan moeten voldoen.

50% eigen werknemers van het bedrijf

Het moet bijvoorbeeld gaan om minstens 50% eigen werknemers, waarbij ook langer op het bedrijf werkzame uitzendkrachten meetellen. De huisvesting moet voldoen aan de normen van Stichting Normering Flexwonen, waaronder ook de eis van 15 vierkante meter leefruimte per persoon, een ruimere eis dan in het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Ook zijn er afstandseisen van de huisvesting ten opzichte van onder meer de kas, installaties zoals een wkk en van de bestemmingsgrens. Daarnaast mag de huisvesting niet grenzen aan een grote doorgaande weg (categorie 1 of 2).

‘Blij want de nood is hoog’

“Je moet als tuinder dus wel een geschikt perceel hebben, maar ik verwacht dat veel tuinders een aanvraag kunnen gaan indienen”, zegt Jacco Vooijs, voorzitter van de Westlandse afdeling van Glastuinbouw Nederland. “We zijn blij met dit voorstel, want de nood is hoog.”

De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren, maar daar heeft Vooijs goede hoop op. Een proefproject met drie aanvragen van groente- en siertelers ligt aan dit plan ten grondslag. In dat project hebben de gemeente, de provincie en Glastuinbouw Nederland samengewerkt met vakbond FNV. “Bovendien komt dit plan voort uit een opdracht van de raad.”

Of registreer je om te kunnen reageren.