Glas

Nieuws

WER: CO2-doel glastuinbouw verhogen na incidenten

Opnieuw stootte de glastuinbouw meer CO2 uit dan het jaar ervoor. Externe oorzaken nopen tot een bijstelling van het doel uit 2020.

Dat stelt Wageningen Economic Research (WER) in haar Energiemonitor Glastuinbouw. Een overschrijding van het CO2-doel leidt tot heffingen via het CO2-sectorsysteem, maar kan dat plafond wel standhouden? De stijging van CO2-emissie van de glastuinbouw naar 6,1 Mton is beïnvloed door externe factoren. Er was, net als in 2019, een stijging van 0,2 Mton. Hiermee lag de emissie boven het actuele doel uit 2017 (4,6 Mton), maar onder het oorspronkelijke doel uit 2014 (6,2 Mton).

Kassen niet langer ‘kwijt’

Dat laatste doel is niet onbelangrijk omdat het doel in 2017 werd aangescherpt door areaalafname. Nu is wel duidelijk dat verschillende jaren areaal zijn ‘kwijtgeraakt’ doordat de kassen niet zijn opgegeven in de landbouwtelling. Uit de Energiemonitor blijkt dat het effect van het grotere areaal in 2020 (kassen zijn nu wel aangemeld) groot is. Dat beïnvloedde de uitstoot circa 0,5 Mton.

Dat grotere areaal doet meer cijfers verbleken in de glastuinbouw, zoals de fysieke productie per vierkante meter. Die moet ook naar beneden worden bijgesteld, waardoor ook de energie-efficiëntie negatief wordt beïnvloed.

Corona-effecten spelen mee

In 2020 had bovendien corona een negatief effect. In met name het voorjaar is daardoor meer elektriciteit verkocht, omdat minder intensief is belicht. Ook de verhoging van de energiebelasting ODE speelde in 2020 een negatieve rol, net als de discussie over biomassacentrales. Door de hogere verkoop van elektriciteit werd ook een trendbreuk zichtbaar: het aandeel elektriciteit in energiegebruik van de sector daalde na jaren van stijging, van 26 naar 24%.

Aandeel duurzame energie groeit

Goed nieuws is er ook in de Energiemonitor. Het aandeel duurzame energie brak voor het eerst door de 10% grens naar 10,4%. Toepassing van aardwarmte (37%) en inkoop van duurzame warmte van partijen van buiten de sector (36%) zijn met bijna driekwart van de totale hoeveelheid duurzame energie de belangrijkste bronnen. In 2020 namen inkoop van duurzame warmte, inzet van biobrandstof en zonne-elektriciteit het sterkst toe. De inkoop van duurzame elektriciteit nam af, net als in 2018 en 2019.

Of registreer je om te kunnen reageren.