Glas

Nieuws

Restwarmtetelers hoeven niet naar gas te kijken

Warmtebedrijf WarmCO2 in Terneuzen denkt dat restwarmte en CO2 van leverancier Yara leverbaar blijft.

WarmCO2 volgt de situatie op de markt op de voet. Het bedrijf gaat er vooralsnog vanuit dat Yara aan verplichtingen kan voldoen. “Zoals dat tot op heden het geval is”, zegt Marlon Pijpelink, directeur van restwarmte- en CO2-distributiebedrijf WarmCO2. De warmte en CO2-levering aan telers loopt goed tot op heden, waardoor de grillen van de dagmarkt voor gas voorlopig aan deze glasbedrijven voorbij gaat. De productiebeperking van kunstmestfabrikant Yara leidt niet tot tekorten in warmte of CO2.

Zekerheid over levering ontbreekt

De warmte wordt van de Yara-fabrieken via leidingen van WarmCO2 aan telers geleverd. Zekerheid over de toekomst ontbreekt echter. Pijpelink: “We hebben geen glazen bol over de toekomst en gaan ervan uit dat Yara ons op de hoogte houdt, mochten zich veranderingen voordoen. Onze telers ondervinden tot op heden geen belemmeringen qua levering.”

Of dat betekent dat de prijs voor restwarmte niet gekoppeld is aan de gasprijs, wil Pijpelink niet zeggen. Datzelfde geldt voor de voorwaarden waarbij Yara contractueel mag ontbinden.

Telers willen in ieder geval weten waar ze aan toe zijn. WarmCO2 verwarmt in totaal 125 hectare kassen en doet dat voor een belangrijk deel jaarrond. Pijpelink: “We hebben nauw contact met telers, we houden ze uitgebreid op de hoogte. Iedereen wil natuurlijk dat de warmtelevering gecontinueerd wordt.”

Extreem hoge prijzen voor gas

Veel hangt af van de ontwikkeling van de gasprijs. De extreme prijzen zijn hopelijk tijdelijk, stelde Yara afgelopen week in regionale media. Met die verwachting schroefde Yara de productie van ammoniak (voor kunstmest) uit aardgas in Europa met 40% terug. Voor Sluiskil betekende deze Europees brede reductie dat de kleinste ammoniakfabriek uit bedrijf genomen is, terwijl de grootste twee ammoniakfabrieken terug op maximale productie draaien.

Back-up is fossiele brandstof

Een back-upsysteem voor warmte is er uiteraard in het glasgebied, maar dat zou telers en WarmCO2 gezamenlijk blootstellen aan de hoge prijzen op de dagmarkt. Het back-upsysteem bestaat uit een collectieve gasgestookte warmtevoorziening. Dat wordt ook ingezet bij onderhoud door Yara. Decentraal staan op de bedrijven ook oliegestookte ketels. Een warmtevoorraad is er wel bij WarmCO2 en bij telers, maar niet voor weken. CO2 zou bij uitval van de levering van Yara moeten worden ingekocht op de reguliere markt, maar tot op heden kan Yara voldoende CO2 en warmte leveren aan de tuinders.

Of registreer je om te kunnen reageren.